Proč terapie? Proč seberozvoj? Nejsem přeci blázen!!!

Slovem psychika, terapie, se značné množství lidí vyleká a raději nečte dále, případně argumentuje, to se mě netýká, já žádný problém nemám. Ostatně často se tato věta objevuje i u konce seberozvojových programů, kdy klient říká: “a já myslel, že žádný problém nemám”.

Nechci se v tomto článku zabývat příliš tím, odkud bereme tak velký strach a distanc od slov spojených s psychikou a terapiemi. Důvodů je více a také pohled, jakým budeme tématiku popisovat. Čímž se budou lišit i odpovědi. Ne jeden důvod však najdeme v naší historii, kterou ve svých tělech geneticky přenášíme. Tím je období válek a pokusů na lidech, z psychiatrických klinik a léčebných domovů, které nebyly léčivé jako spíš devastující a trýznivé. Nicméně je důležité také od své historie udělat krok vpřed a měnit pohledy na tématiku, události, ať jsou vzpomínky jakéhokoliv charakteru, neb se takto vyvíjíme.

Pečovat o svou psychiku je stejně důležité jako pečovat o své zuby, tělo. Je to stejná hygiena, jen pečujeme o něco, co není vidět, ale pouze cítit. A možná i proto, že nejsme schopni zrakem svou psychiku každý den zahlédnout tak jako své tělo, pak tuhle hygienu o sebe jednoduše vynecháme. 

Jsme lidé a každý někdy zažíváme těžké i příjemné období a každý na takové období reagujeme. Často si vytváříme postoje vůči těmto situacím vypadající i ve stylu “to nebudu řešit”, “nechoď s tím za mnou”, “na to nemám náladu”, “neobtěžujte mě s tím” a ani nás nenapadne, že například právě takto utíkáme od toho místečka v nás, kterého se nevědomky raději nechceme dotknout. Taková situace je ale významným okamžikem kontaktu sám se sebou a máme možnost se sebe zeptat “Proč takhle reaguji? Co se to se mnou děje v takové situaci?”

Pokud se začneme ptát, můžeme zjistit, že se na nás vyhrnou otázky, které bychom rádi měli zodpovězené, ale bez pomoci druhého to pravděpodobně objektivně nezjistíme. Zjištěním může být i to, že vůbec nic necítím, jen prázdno.

Takto se kontaktujeme se svou psychikou, s vlastním velkým hlubokým Já, které si běžně rutinním způsobem života neuvědomujeme a z velkých částí je pro nás nadále nevědomé a skryté.

Náš život se odvíjí a odehrává tak, jak se umíme prosadit, vyjádřit, komunikovat, učit, vztahovat, reagovat na podněty ze svého okolí, světa atd… Řekli bychom – to jsou naše vlastnosti, jak ve světě žijeme. Ale pokud půjdeme hlouběji, naše vlastnosti, charakter jsou pouze pojmenováním mechanismů, jakýchsi vzorců, které máme obsaženy v naší psýché. 

Tu menšinovou část sebe známe, ale pak je tu ta větší část nás, o které nevíme prakticky nic. Náš život žijeme s oběmi částmi, s tím co víme i s tím, co neznáme. Proto je pro nás i podvědomě výzvou otevřít se všemu co neznáme, možná také ukázat, co neumíme nebo co vůbec nevíme. Zkuste jít například večer spát bez budíka a s tím, že v 8 hodin ráno musíte být na důležité schůzce. Nebo jaké bude se nechat zavřít na týden ve tmě, bez přístupu k hodinkám? Jaké to je být v neznámu?  

Můj osobní příklad. „Mám mnoho inspirace, tužeb a chuti tvořit, dosti hlubokých životních zkušeností a také vhledů do fungování nás lidí/psychiky/duše. Mám tak například o čem přednášet. Ale také mám i svá zpochybnění a nedůvěru v sebe. A tak se stane, že nevěřím tomu, že něco vím, že mám dostatečné velké životní zkušenosti a že mám tedy o čem přednášet. Mám pocit, že je to stále dost málo. Čemu jsem to ale vlastně vystaven, jak to vyřešit? Pokud chci přednášet, jsem tak s tímto nastavením donucen se otevřít „neznámu“. Jít do toho i přesto, že mám vnitřní pocit, že nevím nic o tématu, o kterém chci přednášet, že nebudu vědět, co říci. Je to téma víry, které si takto řeším. Věřit v sebe, ve vlastní ženskou intuici a vyšší princip, že to bude v pořádku, i přesto, že mi všechno v mysli říká, že to bude naprosto „na hovno“. A tak jdu… Takto k tomu mohu přistupovat pouze tehdy, pokud už mám v sebepoznání a terapeutických trénincích mnoho za sebou. Znám tak svá slabá a bolavá místa (samozřejmě ne všechny), která mi startují útěkové reakce, obranné postoje a mohu se tak cestou útěku nebo obrany nevydat.“ Jen dodám, že pokud bych utíkal, projevilo by se to jistě o pár let později, například formou  nemocných hlasivek, které by si žádaly o svůj prostor nebo možná dlouhodobá onemocnění, zastavující mě z mého útěku, ulehnutím do postele.

Práce s psychikou, terapie, kvalitní seberozvoj, je tedy tím, co vám umožní otevřít cestu do vás samotných, prožívat své já z jiných úhlů pohledu, objevování sebe v různých rolích a podobách. I těch, které byste do té doby do sebe nikdy neřekli, že se ve vás nacházejí a spíše byste označili partnera či svého potomka, babičku, dědečka, přítele, že právě oni mají tu vlastnost a kvůli nim se to stalo. Je to omyl, pouze vidíme sebe na těch druhých a terapeutickou cestou můžete v sobě přijmout nepřijatelné a objevit nepoznané.

" ….snadno podceňujeme životní události kolem nás a to i zdánlivě vypadající jako „V pohodě, to dám“ „To se mě netýká“. Ale pozor na to, že náš věk narůstá a síla v obranný postoj slábne! A tak to co zvládnu dnes, zítra už může na mě být příliš. Je proto na zvážení, zda není vhodnější věnovat čas sobě a své psychice už v těch situacích, kdy to až tak těžké není….. "
Pavel Polák
Průvodce událostmi ve vašem životě
" Hlubinná terapie či terapeutické rozvojové programy, jsou cesta, která vás nezmění, ale umí změnit váš pohled na sebe. Už budete vědět, že nevíte všechno a tak se otevřete novým možnostem a variantám. Tím následně měníte svůj život a způsob rozhodování se v něm. "

Cyklus 6 sebepoznávacích, ale také léčivých na sebe navazujících pobytů v divoké přírodě, vedoucí vás jako jednotlivce, ale také jako skupinu, do hloubky vlastní podstaty.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?