Pohádka nebo skutečnost?

Představte si, že jste někým, kdo má na starosti celou společnost. Máte se o ni starat a jste zodpovědní za chování lidí jakoby to byly vaše děti. A tak je sledujete, učíte, vychováváte.  Najednou uděláte zásadní zjištění!

Holčičky a kluci, ženy a muži, ženské a mužské energie mezi sebou neumí navázat respektující vztah, jsou k sobě otočení zády, nespolupracují. Neumí se vzájemnou pokorou řešit konflikty a nacházet řešení, neumí zacházet se svou vlastní silou a zneužívají ji jako doménu, kterou nemá druhý. Co byste s tím udělali? Bylo by řešením prohodit role mužů a žen?  

Na několik let stane se muž ženou a žena mužem!

V ŽENÁCH POSÍLIT MUŽE

V těch nejsilnějších ženách by se intenzivně posílila mužská role. Jejich vnitřní mužská část, mužská aktivita, mužská síla. Potkají se tak nejednou s tím prvním mužem života, otcem, a to v tlakových situacích. To, aby mohly pocítit mužskou sílu, díky které dokáže být muž zodpovědný a starostlivý za celek, za rodinu, rod. Být vůdcem, kariérně vzestupný, úspěšný, být bojovníkem a ochráncem. Mít svaly, mít fyzické tělo a sílu cokoliv realizovat, organizovat, velmi pilně a precizně pracovat, postupovat strategicky stále vpřed. Nezaobírat se tím co bylo, ale jen tím jak aktuálně vyřešit co aktuálně je. Vyhrát a dostat se o další krok dále. Ale také být tlakem a násilím ničen, vidět před sebou stále muže umírat, tak jako každý ochránce a bojovník muž.

V mužích posílit ženu

Nejsilnějším mužům intenzivně zvýšit tu jejich ženskou vnitřní sílu, citlivost. Sílu ženských tajuplných a nevyzpytatelných temnot a tajemství. Excelentní intuici, aby nepotřebovali plány a organizaci a dělali neomylně přesně jen tak, jak cítí, bez jakékoliv logiky a strategie. Avšak jejich ženská síla bude tak velká, že v reálném životě nebudou schopni udělat prakticky žádný krok. Nejednou se tak setkají s kritikou a neuznáním od své schopné mužské ženy a jako první od své matky, za  neschopnost a nepoužitelnost.

Nebude lehké jim porozumět. Někteří budou mluvit o věcech, které budou z hluboké minulosti a z daleké budoucnosti, neb budou schopni mít dokonalý přehled napříč celým časovým prostorem. Budou mít skvělý přehled o sociálním fungování lidí, jejich podvědomí a širokých skrytých souvislostech života. Budou temní jako noc a zároveň něžní a křehcí jako měsíční svit. Lidé se jich mohou bát a vyhýbat, ale zároveň je velmi přitahovat. Ne jeden se zřejmě i z ženské temnoty zblázní nebo si bude chtít brát vlastní život. A pokud to neudělají, skončí jako bezdomovci, na alkoholu, vytvářet vysoké závislosti na druhých, na návykových látkách, aby podvědomě zvládli vydržet to šílenství v tomto pro ně absolutně neženském nepochopitelném reálném životě, tady na zemi.

Potkají se ale také s problémem nepřístupnosti k vlastním dětem a mnoha starostmi kolem chodu domácnosti, které budou přehlíženy a neuznány, neb je budou jen cítit a ne fyzicky vykonávat. Frustrační nepochopení od ženy, na celé škále jeho života, bude hlavním tématem, se kterým se takový muž potká.

Aby nalezli...

To vše proto, aby nakonec oba zjistili, jak funguje nejen síla toho druhého, ale hlavně jejich síla vlastní. 

Aby na to nebyli sami a měli dostatek nápovědy, zrodí se na velké matce, planetě Zemi. Je tam život a možnost plodit, stejně jako u žen. K tomu také velkého otce-Slunce, jako zdroj tepla. A ještě je důležité přidat také vzájemmý pohyb mezi nimi, aby existovala i zima a mohlo být světlo i tma. To proto, aby měli možnost pozorovat a prožívat, veškeré podmínky přirozeného rovnovážného života a jeho vývoje. Zjistit tak, jak se vůbec život může zrodit, ale také, jak ho nenávratně ztratit. Budou tak mít dva velké vzory, muže/otce i ženu/matku, od kterých se mohou každý den učit vzájemné spolupráce, plodného vztahu. 

Ale jen tehdy, budou-li schopni uznání své vlastní prohry a přestanou tak vidět jen ten svůj vlastní prospěch, své vlastní chtění a svůj úhel pohledu. Protože jedině tak budou schopni vidět svět kolem sebe, jako naučné symboly. 

„Čím pomalejší a nepraktické životní tempo/pohyb máme, tím více v sobě využíváme ženský princip. Čím jsme rychlejší a organizovanější, tím více se zaměřujeme k mužskému principu. Ženy i muži máme v sobě obě polarity. V životě budeme zažívat obě tempa. Například v rodině pomalý a neschopný/na, na veřejnosti úspěšný/ná, organizovaný/ná.“

„Dokud však nepochopíme souvtažnost mezi vlastním tempem a tempem partnera, jako spolupráci mezi ženou a mužem, ve skutečnosti stále nedokážeme uznat polaritu vlastního pohlaví.“

Prohozením rolí mezi mužem a ženou, by proto mohlo vzniknout na zemi tolik nenávisti, zla, smrti, touhy po moci a ničení, že se nakonec žena i muž nad svou ztrátou všeho co měli, přeci jen zamyslí a začnou se znovu nejen milovat, ale také si sami sebe navzájem vážit.

„Je tak otázkou, zda je vůbec moudré a pokorné, snažit se chtít pomoci zemi, když ona pomáhá nám! Země a vše s ní spojené, jakož to i vesmír, ve kterém je umístěna, je tak moc velké, že nikdo tak malý jako my lidé, nemáme  právo jakkoliv do ni uměle zasahovat. Můžeme se však kontaktovat se sebou a vytvářet tak zodpovědný vztah k sobě a k celku, který nám země zrcadlí.“

 Co myslíte, pohádka nebo skutečnost? Můžete přidat i komentář níže…

Malé cvičení

Pro ty z vás, kteří jste dočetli až sem a ještě budete chtít pokračovat dále, mám malé cvičení.
Článek na vás nějak působil. Nahlédněte nyní, jaký z toho máte pocit? Je to pocit, emoce, který máte uvnitř ve svém těle. To, co ve vás tento text vyvolal, jak se cítíte, co se vám líbí nebo vůbec nelíbí. Co byste nechtěli číst nebo co si přečtete znovu? Velmi pozorně nastavte vaše vnímání na pocit v těle a zkuste ho co nejpřesněji pojmenovat (například i NIC je pocit). Můžete si ho jednoduše napsat na papír. 

Pak si všimněte, jakého tématu se příslušná část textu, která ten pocit způsobila, týká a také si ji zapište. 

Nakonec si spojte co máte zapsané. Tím jste spojili vnější událost/informaci/svět s vaším vnitřním světem/tělem/já. 

Vše máme ukryto v symbolice (ženská energie), ne v konkrétnostech (mužská energie). Je proto potřeba trochu poodstoupit od našich zvyků běžného hodnocení mužským způsobem, dát si více času a chtít vidět to, co je mezi řádky. Takto budete používat ženskou energii ve vás.

Vaše pocity, to co právě cítíte a k čemu jste došli, to jste vy. Tento text je pouze tím, co byl schopný ve vás pocit vyvolat. Ať už negativně nebo pozitivně, obě strany jsou v pořádku a patří pouze k vám. Díky tomu máte možnost příslušný pocit prožít a pojmenovat malinkou část sebe. Stejně tak funguje v reálném životě vše co zažíváme. 

Tímto způsobem také funguje Terapie v přírodě. Koho zajímá možnost individuálních nebo skupinových terapií, přejděte sem (menu akce-programy).

zůstaňme na dálku v kontaktu. Budu vám mailem zasílat nové články, které vám mohou některé vaše otázky objasnit. Také vás budu informovat o možnosti terapií, pobytů v přírodě a budete tak mít možnost se kdykoliv zúčastnit.

Email
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Skype
Google+

Související články

Kde hledáme spokojenost… ?

Je lidskou přirozeností, učit se, růst, zrát. Zároveň součástí nových výzev je také opuštění toho starého. To však většinou není příjemné a vyhýbavé strategie se

Blízkost jako zdroj strachu

Asi to zná mnoho z nás, kdy vstupujeme do vztahu a očekáváme lásku, blízkost, intimitu, konstruktivní komunikaci a první chvíle, hodiny, dny, týdny, je vše,

Podpora dětem v tématu smrti

Milí příznivci terapie v přírodě, jsem si vědom, že dnes píšu o tématu, které je velmi silné a často působí jako důvod zaujmout vyhýbavý či

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?