Konflikt s láskou Aneb otevření se laskavosti

Vážení, milí přátelé a blízcí Terapie v přírodě,

       letošní rok, jsou zatím všechny pobyty v přírodě za deštivých podmínek. V první chvílích je opouštění komfortní zóny méně příjemné, ale postupně si tělo i mysl zvyká a propojení s přírodou je pak o to intenzivnější. 

Voda je symbolem ženství, konkrétně emocí. Právě díky dešti a všudy přítomném mokru, je proto velmi umocněna hloubka tématu emocí a soucitu, se kterými se za těchto podmínek snadněji propojujeme.

Článek si můžete i poslechnout v audio formátu.  Čte: Martina Poláková

Kontakt s city ve vztazích

S emocemi a city, jdeme do kontaktu ve vztazích, s nimiž se otvírá také téma lásky.

 

 Často, ale ve vztazích na místo očekávaného citu a jemnosti, přichází tvrdost, necit, emoční nehybnost/neprožívání, nebo hluboká pasivita. Zdá se, jakoby partner nikoho a nic nepotřeboval.

Takové zjištění je po prvotní zamilované euforii, nepříjemným překvapením, které se začne prohlubovat s dětmi.

 

 Emocionální změny pak většinou vyvolávají právě oni. Mají mnoho požadavků a vyžadují mnoho pozornosti a péče. Pod tímto tlakem emočního projevování dětí, se v rodičích probouzí zahlcující pocit, který se projeví explozivními způsoby vyjadřování, agresí, křikem.

 

 Pro rodiče to bývá náročný stav a nacházejí řešení v radikálním omezování aktivit dětí, trestání za jejich potřebu prožívání emocí, které má ale za důsledek vytváření v dětech pocitů viny a studu, které nakonec vedou ke strachu z vyjadřování.

Řešením vedoucí k proměně těchto situací, je v probouzení jemnosti a soucitu k sobě.

 Jemnost a cit umožňují být k sobě laskavý, soucitný, pečovat sám o sebe, být všímavý vůči sobě a včas si nastavovat hranice. Tímto přístupem dáváme sami sobě respekt k vlastním slabinám, dovolit si mít sebe na prvním místě. 

Uznat své slabiny je však také výzvou. S uznáním svých slabin, končí umělá nadvláda nad situacemi a přichází zranitelnost, kterou vnímáme jako ztrátu kontroly. Už není možné požadovat splnění vlastních očekávání od druhých.

 

Vnímám to jako pokoru vůči sobě a vědomí, že nejsem dokonalý, všemocný, nevydržím všechno, mám své limity a tak jsem schopen požádat druhé o pomoc a akceptovat případné odmítnutí, nebo v opačném také případně odmítnout ty druhé.

Odpoutat se od minulosti

 

Je však těžké najít primární pocit sebeúcty, pokud v dětském věku nebylo možné získat vzor od rodičů, kteří by sami k sobě měli sebeúctu a projevovali s respektem a otevřeností své emoce a potřeby a ctili své hranice. Ani prožívání dětské spontánnosti, radostí, lumpáren, rozbitých oken, emočních změn, vzteků a vzdorů, nemohlo být přijatelné.

 

To je pro dítě bolestivá zkušenost a tak své emoce upozadí a začne splňovat požadavky dle očekávání okolí nebo vzdorovat vůči jakémukoliv požadavku či pravidlu. Tímto přizpůsobováním se vytváří pocit viny a studu, za své vyjadřování. V dospělosti ho zaznamenáme obvykle s pocitem „jsem špatný-á“.

 Vytvořené negativní emoce se v partnerských vztazích dostávají znovu do popředí v situacích rozdílných názorů, jako neustálé hledání viníka a pitvání slov kdo co řekl a neřekl. Jsou to nepříjemné chvíle pro obě strany, ve kterých se partneři cítí jak na kruhovém objezdu a tak si nakonec hledají cesty, jak se komunikaci a situacím vyhýbat.

Jak z toho ven?

Soucit a laskavost k sobě, které nemají příslušné místo, se tímto hlásí o jeho doplnění. Se změnou pozornosti směrem k sobě, je možné začít vnímat své emoce, všímat si, co se odehrává ve vlastním těle, poznávat způsoby vzniku negativních emocí, které vedou k nezdravé sebekritice a získat tím příležitost k jejich rozplynutí. 

Poznáváte některé situace?

Pokud vás článek oslovil a cítíte potřebu věnovat sobě pozornost, chcete poznávat a transformovat své emoce, je tu příležitost ve víkendových pobytech v přírodě, ale také denních workshopech a individuálních terapiích, na které se můžete objednat.

 

Sledujte nabídku na těchto stránkách, nebo se přihlaste k e-mailové korespondenci, ve které vás budu  všem pravidelně informovat.

zůstaňme na dálku v kontaktu. Budu vám mailem zasílat nové články, které vám mohou některé vaše otázky objasnit. Také vás budu informovat o možnosti terapií, pobytů v přírodě a budete tak mít možnost se kdykoliv zúčastnit.

Email
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Skype
Google+

Související články

Kde hledáme spokojenost… ?

Je lidskou přirozeností, učit se, růst, zrát. Zároveň součástí nových výzev je také opuštění toho starého. To však většinou není příjemné a vyhýbavé strategie se

Blízkost jako zdroj strachu

Asi to zná mnoho z nás, kdy vstupujeme do vztahu a očekáváme lásku, blízkost, intimitu, konstruktivní komunikaci a první chvíle, hodiny, dny, týdny, je vše,

Podpora dětem v tématu smrti

Milí příznivci terapie v přírodě, jsem si vědom, že dnes píšu o tématu, které je velmi silné a často působí jako důvod zaujmout vyhýbavý či

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?