Manipulace aneb méněcennost ve vztahu

Článek si můžete i poslechnout v audio formátu.  Čte: Martina Poláková

Mezi časté příčiny vztahových obtíží, je nepřijetí vlastní méněcennosti a strachu z opuštění, selhání. Projevuje se jako skrývání slabých stránek a vytváření skrytých záměrů vůči druhému, nedostatečně upřímnou a otevřenou komunikací, očekáváním splnění požadavku od druhého. 

Nakonec partneři pociťují vztahovou atmosféru, která připomíná vězení, ze kterého nemohou najít cestu ven. Zkusme to, ale pojmenovat ještě přesněji…

Manipulace

Co to vlastně manipulace je? Já osobně vidím manipulaci jako velmi obratný způsob komunikace s druhými lidmi, s cílem odebrat, skupině lidí či jednotlivci, možnost svobodně se rozhodnout dle vlastních mentálních a časových možností.

S manipulací se můžeme setkat v politice, kariéře, podnikání, ale také ve vlastní rodině. Jako rodinné manipulátory asi nejčastěji známe naše milované děti. Možná to znáte, bývá to někdy tak trochu nedostižný souboj kočky a myši. U dětí je to však přirozené vůči jejich věku, kdy žádají o své potřeby a udělají, co jim situace a jejich dovednosti dovolí, aby dosáhly svého cíle. 

Tímto si testují hranice, kam až mohou zajít a vytvářejí si tak povědomí o své identitě o své velikosti či malosti. Pokud narazí na hranice nastavované s láskou a respektem, v dospělosti jsou schopny bez obtíží komunikace a spolupráce s druhými, dokáží navazovat a ukončovat vztahy, prožívat své emoce a být přirozeně ke svému věku respektující, stejně tak spokojený a naplněný v hierarchii společnosti i rodiny.

Nyní se ale vrátím k dospělácké manipulaci v partnerských vztazích.

Manipulaci ve vztahu vnímám jako formu působení na druhého, který dosycuje potřeby manipulátora (upozaďuje sebe pro druhého). Takový manipulátor si nedovede představit, co se stane, pokud nezíská od druhého to, co potřebuje. Pociťuje uvnitř strach a nejistoty o sebe, které však veřejně nesdílí a velmi pečlivě skrývá. Velmi často se to odehrává nevědomky, bez jakéhokoliv úmyslu druhého poškodit.

Pro manipulátora je důležité být skryt, neukazovat se a nemluvit o sobě a svých slabinách, upozadit své emoce a nezúčastňovat se v komunikaci emocionálním prožitkem, nedovolit druhým jejich svobodnou vůli a rozhodování se o sobě. 

Veškeré aktivity, včetně získávání informací z druhého, dělá skrytě a velmi sofistikovanými taktikami, aby nebylo poznat, že manipulátor něco chce, ale aby si manipulovaný myslel, že je to jeho vlastní potřeba a viděl v manipulátorovi skvělou možnost pro život.

Manipulátor tak získává moc nad druhými, nad chodem domácnosti a pro sebe falešný pocit bezpečí a jistoty, který mu/ji tolik chybí. Ale také žije velmi nepříjemný vnitřní žalář, který si skrýváním vytváří.

Vše se také projevuje v podobě emocionálních zatížení celé rodiny, nátlaku dětí na rodiče, existenciální potíže rodiny nebo smutku nešťastných členů rodiny. Všichni nějakou formou něco ztrácí, minimálně motivaci, chuť a roste smutek. Zdálo by se řeším, od manipulátora odejít, nejde to však tak lehce. Ne zřídka se stává, že takové vztahy se ukončují a znovu magneticky aktivují.

Co s tím?

Je důležité položit otázku pro sebe.

„Proč funguje tato manipulace a mohu být takto snadno manipulován?“

Pokusím se vypsat několik příkladů, které mohou ulehčit orientaci v sobě, vztahu a také zjištění, kudy odchází potřebná vnitřní životní energie.

Touha být dokonalý, perfekcionismus, snaha dělat a splnit vše na 101%.

Lpění na jistotách

Představa o krásném a štastném partnerství na celý život

Chtít vědět všechno a všemu rozumět, nedovolit si nevědět řešení.

Dělat vše za každou cenu pro to, aby nedošlo k selhání, „Hlavně neudělat chybu“.

Očekávání, že se vždy podaří dosáhnout toho, co chci. Neumožnit změnu plánu, vize.

Chtít velkolepé výsledky, neustále dokazovat svou důležitost.

Snaha chtít být potřebný, nutkává potřeba pomáhat druhým, zachraňovat druhé.

Nevidění svých vlastních hodnot, porovnávání se s druhými, velká pozornost k okolí.

Vyhýbání se svým strachům a hledání náhradního řešení (přátelé, sport, alkohol).

Snaha chtít být slušný a hodný kluk/holka.

Nízká upřímnost k sobě a k okolí.

Nedostatečné pochopení sám sebe, nepřijímání sebe takového, jaký jsem.

Snaha vyhnout se konfliktu a rozhodnutí (pasivita, přizpůsobení).

Nemít jasnou vizi, chaos ve vlastních potřebách.

Zaměření se v životě pouze na jednotlivé aktivity bez zkoumání souvislostí se smyslem života.

Nerozhodnost, neustále přemýšlení, zdlouhavá analýza, vysvětlování.

A jak ho poznat? Jak jedná manipulátor ve vztahu?

Manipulátor má neustále pozornost k druhým lidem a není schopen nebo nechce reflektovat své chování, popírá jakoukoliv vinu, účast na vztahových souvislostech. Možná k tomu už nemá ani kapacitu z důvodu vyčerpání neustálým potlačováním svých nedostatků.

Mají skvělé komunikační dovednosti, umí výborně upozadit sebe a jednat bez emočně nebo naopak jsou v silných emocích, budí dojem, že jsou neškodní a že potřebují zachránit, že oni jsou ti, co jsou zraněni. Někdy si svým postojem manipulátora, vytvoří i dlouhodobou nemoc, která jim stále zajišťuje dominující pozornost v domácnosti, byť v této kontroverzní, nepříjemné situaci.

Mají charisma, skrz které dokáží vytvořit dojem, že jsou tím NEJlepším a jediným řešením.

Mají představu o své výjimečnosti, kterou potřebují neustále někým potvrzovat.

Disponují skvělou schopností vycítit slabinu druhého, vědí, jak oslovit, zasáhnout a využít ve svůj prospěch.

Pokud je manipulátor odmítnut, začne se přibližovat k manipulovanému. Bude se snažit dodat přesně to, co si manipulovaný ve skrytu nitra kdy přál (kytky, auto, kino, dovolená, objetí atd..). Hledá tím cesty, jak získat znovu kontrolu nad situací, zdánlivě to vypadá jako zvýšená pozornost a ohleduplnost, která ale opět klesne, pokud riziko ztráty odezní.

Destabilizuje druhé zpochybňováním, vytvářením chaosu v komunikaci, překrucování, ale také vyvoláním pocitu viny, pochybnosti o sobě samém.

Úmyslně navazuje kontakt, často i neverbálně a ve chvíli, kdy vycítí zájem, odchází, ustoupí. Má strach z opuštění, neustále tímto způsobem vytváří závislostní vztahy, které je velmi těžké ukončit.

LáskA léčí rány a dodá zdrAVOU SEBEjistotu

Jak vidíte, manipulace je velmi silnou a nepříjemnou esencí ve vztahu, byť často neúmyslnou. Co ji však dokáže zastavit a rozpustit, je láska. Laskavost a upřímnost sám k sobě, budování zdravého sebevědomí, důvěry, ochoty nahlédnout do svých slabin a zaměřit se na pozitivní, inspirativní možnosti realizace silné charismatické osobnosti. K této změně napomáhá rozhodnutí a odvaha konat změny a žít životní dobrodružství. 

Pak už zbývá jen to, aby se společně nacházeli a propojovali lidé, pro které je hodnota objevování a rozvoje sebe, smysluplnou životní cestou.

Mnoho z příkladů, které jsem zde uvedl, se snadno píše, to asi sami vnímáte, ale hůře se realizují v realitě. Proto může tento krátký článek o manipulaci být i jakousi prezentací, proč má význam psychoterapeutická práce na sobě, která není podporou jen pro těžké psychické potíže, ale je také pro mnohé kvalitním osobnostním rozvojem, který umožní změnit kvalitu života a uvědomit si na sobě své hodnoty, dovednosti a vyšší smysl. 

Manipulativní vztah, může být nakonec tím, díky kterému dojde k pochopení, že to, co člověk spolehlivě má, je vlastní síla se kdykoliv rozhodnout a s odvahou vykročit.

zůstaňme na dálku v kontaktu. Budu vám mailem zasílat nové články, které vám mohou některé vaše otázky objasnit. Také vás budu informovat o možnosti terapií, pobytů v přírodě a budete tak mít možnost se kdykoliv zúčastnit.

Email
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Skype
Google+

Související články

Kde hledáme spokojenost… ?

Je lidskou přirozeností, učit se, růst, zrát. Zároveň součástí nových výzev je také opuštění toho starého. To však většinou není příjemné a vyhýbavé strategie se

Blízkost jako zdroj strachu

Asi to zná mnoho z nás, kdy vstupujeme do vztahu a očekáváme lásku, blízkost, intimitu, konstruktivní komunikaci a první chvíle, hodiny, dny, týdny, je vše,

Podpora dětem v tématu smrti

Milí příznivci terapie v přírodě, jsem si vědom, že dnes píšu o tématu, které je velmi silné a často působí jako důvod zaujmout vyhýbavý či

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?