Láska a smrt - neoddělitelná autorita nejen v partnerství

Šířit lásku se může zdát být jednoduché, ale jsme vědomě připraveni na to, že láska nemůže existovat bez bolesti? Nebo z druhé strany… jsme ochotni připustit, že vztah není jen bolest, nezdary a ztráty, ale i láska? Jsme ochotni do vztahu vstoupit i takto? Co když vstoupím nevědomě a vejdu jen s láskou? Kde pak čeká ta druhá, neoddělitelná strana? Odpoveď je snadná….nečeká, vchází též a jen si myslíme, že tam není.

Co je tím posláním takové bolesti a lásky? Je to rozhraní, bod zlomu, ale také propojení mezi láskou, bolestí a smrtí, které v nás jsou nejlépe schopni probudit změnu hodnotového žebříčku, přehodnocení celého života, co je a není důležité, co řešit a hodnotit a co je naopak jen malicherností. To vše a ještě více se tak stane v jedné jediné vteřině. Touto vteřinou se stává právě moment života, kdy dojde ke ztrátě, pohled na smrt…. z očí do očí….

Okamžik ztráty blízkého člověka, jako partnera nebo potomka, bývá tím nejtěžším. Nepočítáme ani v nejmenším s tím, že nás dotyčný v jedné vteřině navždy opustí. Ale právě tahle tvrdá životní rána nám je nejsilněji schopna připomenout, kde se naše vlastní srdce nachází, je nám cestou k tomu, jak zabrzdit, pokořit se sám před sebou a také zjistit, kdo to vlastně JÁ jsem.

Okamžikem ztráty ale nemusí být jen fyzická smrt. Hlásí se nám do partnerství i jinou cestou.

Malý reálný příklad…
Velmi často se projevuje například i v podobě “neschopného” muže, muže bez práce, nemocného muže, který nenachází vlastní životní cestu, ale zároveň často i tento muž je tím, ze kterého moudrost jakoby z nebe se sypala. Muž i žena pak zažívají neuvědomovaně proces tlaku na změny pohledu na sebe. Muž je pomalý až nehybný, žena rychlá, schopná až k nezastavení. Muž je pomalý, ale o to více moudrosti a přehledu má. Žena v samé rychlosti ztrácí přehled, hloubku a moudrost, je více na povrchu. V tomto případě pak smrt, „dolní svět“, ztvárňuje muž a žena svou rychlostí a aktivitou radost a lásku, „horní svět“. Pokud se podaří těmto partnerům vzájemně se vědomě sledovat, kdo co má a nemá, mohou změnit úhel pohledu a vzájemně se propojit. Brzo uvidí uspořádaný systém v tom, co na jedné straně chybí, na druhé straně přebývá a mohou si vědomě začít velmi pomáhat a sebeléčit se. Nicméně výzva tu bude a to v osobním přístupu ke ztrátě, k vědomé oběti. A to platí oboustranně, každý z nich musí něco opustit. V realitě tedy rychlá, radostná, možná až i lehkovážná žena, někdy nazývána anděl, víla, musí přestat kritizovat neschopného muže a zpomalit, nebýt tak akční, přestat si třeba tolik všímat úklidu v domácnosti a více sledovat muže a jeho tempo, muži naslouchat.  Nakonec ale nebude litovat neb po určité době zjistí, že muž se zvedá ze své role “Ja chudák”, je schopen možná až záhadné moudrosti a dokáže samotnou ženu přivést svými vhledy, inspirací, vědátorským přístupem tam, kam by se sama bez muže nedostala a muž by se bez ženy nikdy neodhodlal jít. Čili nakonec jsou oba spokojeni…. Žena zpomalila, chytla muže za ruku a on ji vede vpřed. Ale bylo nutné změny u obou a oba museli udělat vědomou oběť vůči sobě… ustoupili ze svých tvrdých pohledů na svět, ve stylu “Vím všechno, mám vše v pořádku a nikoho nepotřebuju”, čímž jeden druhého nerespektuje a nechce vidět. Zdá se to jednoduché, ale myslím, že oba je to muselo stát mnoho vzájemné bolesti, utrpení, agresí, tlaku. Byly to dvě zdi proti sobě, dvě velké autority, vzájemně si ukázali tvrdou neoblomnou tvář smrti, se kterou se nedá vyjednávat a dělat úmluvy, lze se jí jen sklonit a ctít. Vzájemně oba o něco přišli a to dost bolestivě, neb jejich trůn jim nevědomě předali jejich rodiče, kteří také nerespektovali své partnery a partnerský trůn pak předali těmto dvěma potomkům, kteří se ve vztahu v dospělosti potkali. Ale oba také propojovala láska a ochota prohrát a ztratit něco, co oba celý život využívali, i přesto, že jim to přinášelo velké výhody a tím byl tento nezdravý a nezralý rodový trůn zvaný ”Já jediný a výjimečný (ale dítě)”. Oba odevzdali svou rodiči darovanou partnerskou výjimečnost zpět a jdou vpřed v budování v té své vlastní individualitě, výjimečnosti, jako samostatní a zralí jedinci s respektem vůči sobě.

Každá bolestivá situace jako smrt a ztráta, nám je nejlépe schopna připomenout  lásku, a to lásku k sobě, cítit sám sebe, kdy pak cítíme jinak i ty druhé. Vzniká tím velké pole lásky k propojování se jeden s druhým a srozumitelné hranice tomuto poli nutně nastavuje smrt. Neb i z lásky by se jinak stalo negativum, kde láska by se stala pouze lehkomyslným a bohémským útěkem, možná až fanatickou iluzí, před vlastní zodpovědností za veškeré dění, které se kolem každého z nás děje. Spojení hluboké, těžké smrti a velké lehké radostné lásky vzniká láska hluboká a to v jiném hodnotovém žebříčku. Vzniká vztahová moudrost a vzájemná dlouhověkost.

Je ale paradoxní, že si mnoho z nás bez této zkušenosti nejsme schopni uvědomit, důležitost hodnoty smrti, její dar, který nám je schopna předat. Že takový okamžik životní ztráty, smrti, je vlastně branou do života, k lásce, v cestě vpřed, že nám ukazuje kudy se vydat i ve vztazích, že vyhýbáním se smrti, zahazujeme i život.

Možná to zní příliš abstraktně, co je tedy tím v realitě co smrt přináší, že může otevřít tu bránu života? Dává možnost cítit srdcem a ne hlavou, cítit skutečnou bezpodmínečnou hodnotu života, skutečnou lásku a skutečnou smrt, tohle je realita na této zemi.  Není to hledání nejrychlejší cesty k úspěchu, komfortu, majetku a mistrovské dokonalosti. Není to cesta, jak zaparkovat na nejbližším parkovacím místě u vchodu megaobchoďáku, jen proto, že tam nejrychleji nakoupíme všechno a hned. Je to cesta v západním světě složitější, kdy možná bude nutné opustit pohodlí, vystřídat obchoďák za místní obchůdek skromného srdečného farmáře s několika málo kozami a kravkou na louce, prodávajícího pouze výborný sýr, excelentní jogurty a pro další pojedu dále…..a pojedu znovu o kus dál pro pečivo a další a další kroky, které jsou možná komplikovanější, složitější, namáhavější, ale nakonec je to velké úsilí pro mě velmi příjemné, protože to dělám pro sebe, neb mi záleží na tom, čím se živím a navíc rád podpořím stejně laděné lidi. A stejně tak se to projeví i ve vztahu a to tím, že přestáváme hledat nejrychlejší řešení, přestáváme utíkat a soutěžit jeden z druhým, získávat moc jeden nad druhým, povyšovat se, začínáme vnímat tu delší cestu, tu která trvá i mnohem déle, je o mnoho na první pohled složitější. A jak všichni víme, rychlé akce jsou znakem mládí a pomalé jsou vidět u těch starších. Zpomalováním se tedy dostáváme do polohy moudrých a starších, těch co už vědí, že nevědí. To je dar smrti, vědět, že nevíme a přesto jít touto tmou vědomě pomalu vpřed. 

Momentem ztráty, s náhlým přívalem emocí zjišťujeme, že u smrti je vážně vždy láska a je tam tak blízko blizoučko, že pocit lásky by mohl být snad i zaměnitelný s pocitem bolesti ze ztráty.  Cítit tuto hlubokou lásku a bolest může být někdy tak významné, tak velké, že si mnohdy raději nevědomě odepřeme obojí. Jak smrt, strachem z ní nebo v horším případě odporem vůči ní, tak i lásku, která k ní neodmyslitelně patří. Neb každý vztah vždy někdy začíná a také někdy musí skončit. Všichni to víme, ale chceme to všichni připustit, chceme to dovolit?

Smrt je velkou autoritou, můžeme si ji i představit jako osobnost s výjimečnou autoritou a vůči autoritám je důležité jednat s respektem, úctou a dát jim tak významné místo i ve svém životě. Opakem je neúcta a odebírání prostoru autoritě, ale čímž také tomu druhému. I tímto způsobem se ve vztahu projevuje téma smrti. Dominantní silné osobnosti si přitahují dominantní silné protějšky a o to větší téma autority, smrti, mezi nimi je, o to více se budou muset učit, jak jeden druhého respektovat a sklonit jeden před druhým hlavu, jak uznat hodnoty druhého. Neb rozpor velmi silných autorit, může vést až ke zdravotním problémům a fatálním následkům. Nicméně i tomuto je nutné dát své místo.

Možností, jak jeden vůči druhému ve vztahu projevujeme obranný postoj vůči autoritě, tématu smrti, je více, ale to, v čem se všichni scházíme je to, že jednoho dne, musí ať chceme či nechceme přijít konec vztahu, který nás k přijetí této autority donutí a tím i pro ni vytvoří potřebné místo v nás. Nemění na tom nic ani to, že celý vztah byl jistě od jeho začátku až po jeho konec plný lásky jednoho k druhému. Může být ale velmi cenné, pokud se podaří vědomě vnímat partnerský vztah, nejen od jeho začátku, ale i konce, jako možnost velkého a hlubokého vývoje dvou bytostí, které se svým vzájemným propojením stávají součástí příběhu, ve kterém jsou významné hlavní role smrt, bolest, láska a radost, protože se nám nebude dařit je od sebe jakkoliv oddělovat, neb jsou v našich srdcích od zrození lidského života, neoddělitelnou součástí, tak jako je jeho konec.

Smrt je velký učitel, který vede hluboko a hluboko dolů, k uvědomění svých stinných stránek osobnosti a pak je tu ta velká láska, která je nám světlem v naší vlastní tmě a cestě nahoru, k lehkosti a radosti ze života takový jaký právě teď je.

Neutíkejme před vlastními stíny, jsme to stále jen my…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?