Víš kdo jsi? Najdi svůj život a své místo v něm!

Cyklus 6 rozvojových/ozdravných pobytů

" Je pro nás přirozené si myslet, kdo jsme, jací jsme, jak žijeme, díky tomu si také mnohdy dokonce i přát, kým bychom raději chtěli být, jak bychom rádi žili nebo naopak žít nechtěli. Pokud takto přistupujeme k sobě, je pro nás samozřejmostí také hodnocení okolí ve stylu „on je“, „on má“. Avšak pravdivá realita je jen to, kdo ve skutečnosti vážně jsme a to ať s tím souhlasíme, či nikoliv. "
Pavel Polák
Průvodce na cestě tmou

Cyklus 6 sebepoznávacích, ale také léčivých na sebe navazujících pobytů v divoké přírodě, vedoucí vás jako jednotlivce, ale také jako skupinu, do hloubky vlastní podstaty. Budeme sestupovat pomalu, ale vytrvale, a to i se zahrnutím vlastního časového prostoru u vás doma, kde budete sami dle zadání plnit individuální úkoly.

Propojení vašeho vnějšího světa s tím světem uvnitř vás:

Budu vás provázet na této půlroční cestě prožívání a objevování se v 12 oblastech vašeho života. Provedu vás vašimi příběhy, vaším prostředím, které kolem sebe máte. Budete mít možnost zahlédnout, jak je všechno to kolem nás svázané s tím, kým opravdu jsme, jak moc je lidská psychika a veškeré dění kolem nás, spolu pevně propojené. 

Propojení vnějšího a vnitřního světa je naším  rezonančním nebo můžeme říci vibračním polem, které budeme procházet a tím se z toho také učit, jak ho můžete později sami sledovat a vyznat se v tom, jaký a čí příběh žijete.

Témata, kterých se dotkneme:

Přirozeně se tak budou objevovat odpovědi na otázky týkající se zásadních životních oblastí, ovlivňující celý život, tělesného a psychického zdraví. Tématy budou:

 1. zrození-Já
 2. sebehodnota a finance
 3. komunikace a základní vzdělání
 4. matka-zázemí-bezpečí
 5. dětství-děti-spontánnost-sexualita
 6. zdraví a práce
 7. partnerství a manželství-Ty
 8. smrt
 9. víra-vyšší vzdělání-názory-cestování
 10. kariéra-smysl života-otec
 11. přátelé a společnost-ideály-naděje
 12. hluboké nevědomí-vlastní uvěznění-tajemství. 

Dvanáct životních oblastí, dvanáct vašich osobních životních příběhů, dvanáct mytologických příběhů, které využijme k zrcadlení našich témat a uvolnění emocí s ním spojených.

Tyto oblasti budeme postupně prožívat a nacházet naše místo v nich. Protože každý máme i ty slabé stránky, mnohdy ty silné použijeme jako kompenzaci, vlastní ochranu a tak se ze silných stávají ty slabé, někdy ohrožující ty druhé vedle nás. 

Potřebujeme cítit a dovolit si žít slabé i ty silné v rovnováze, posilovat to slabé a uvolňovat to silné. 

Prožíváním těchto 12 oblastí, se přirozeně dotkneme obou stran, našich slabých, ale také těch silných stránek, čímž si můžeme vybudovat i zdravé stabilizující zdroje.  

METODY

Budeme využívat technik zrcadlení svého já na okolním prostředí, tím bude většinou hluboká příroda a vaše přítomnost v ní, ale také na svém pohybu skrze tanec, malování a pak také následné sdílení toho, co jste již prožili.

Nejednou sestoupíme k jádru tématu skrze drama konstelace a rituály, kdy budete moci prožívat příslušné téma z více úhlů pohledu. Sestavíme divadelní scénu s dostupnými možnostmi našich a přírody. Sáhneme hluboko do nás, po vnitřním umělci, který tam někde vždy je a žádá své místo. Takový umělec začíná u dětské kreativity, dotkneme se tak hluboké práce s vnitřním dítětem a spontánností. Zacítíme tak, jak ji umíme použít, nebo se ji naopak bojíme a bráníme.

Umění je jedna z významných cest, jak nahlédnout do vlastní psýché, do sebe a tak bude celý půlrok plný uměním různého charakteru a to více nevšedního. 

Své místo bude mít též astrologie a horoskopy, ale to jen v rámci individuálního prostoru. 

Pokud se objevuje stud, strach a nechtění se zúčastnit, i přesto, že vás to někde uvnitř láká, je to vhodná příležitost, jak se podívat blíže, proč tomu tak je. Jeden krok však bude nutné překonat a tím je se zúčastnit.

Tělo je důležitá součást naší psýché. Je nám domovem a také osobním signalizačním zařízením, které nám hlásí co se v naší psychice děje.

Nedílnou součástí Terapie v přírodě, je proto práce s tělem. budeme se snažit probudit každý kousek našeho těla, nastartovat organismus, probudit i to, co chce spát a rozvířit stojaté vody.

TĚLO

K aktivizaci těla nám poslouží výborný nástroj dostupný všem, náš dech a pohyb. A tak sáhneme po dynamických a pohybových meditacích, dechových cvičeních.

Nezapomeneme ale také na tu klidnou část, relaxační. Využijeme klidných meditací, pohybů, ale také nočních rituálů ve vodách a skalních studených říčkách. 

Pro koho je tento půlroční cyklus vhodný?

Kdokoliv…, …kdo se cítí, že je na to sám, že má nejasno v jakékoliv životní oblasti, situaci, že neví kudy kam, kdo se cítí na svém dně a zažívá dlouhodobé nebo i krátkodobé potíže. Ale také i ten, kdo cítí někde v sobě volání po vlastním hlubším poznání. Může to být ale i ten, kdo jen obyčejně touží po zážitku, po opuštění komfortní zóny.

Společně vytvoříme intimní citlivý prostor, vhodný pro každého, kdo chce vážně nalézat sám sebe. Kdo má zájem hledat řešení svých komplikací v životě, sestoupit k pravé příčině problému, ať méně čí více závažných. Kdokoliv, kdo nehledá jen svou dokonalost, ale vlastní vliv na událostech kolem sebe.

Kde se budeme pohybovat, pobývat:

Po dobu půlročního cyklu se budeme převážně pohybovat v přírodě plné skal, hlubokých lesů, skalních řek, v Národním parku Česko Saského Švýcarska a jeho okolí. Někdy zvolíme tu, kde se vyskytuje mnoho lidí a turistů, ale také ta místa, kde budeme v hlubokém lese naprosto sami a to i přes noc i den. Budeme tak hodně v kontaktu jen sami se sebou, ale také s civilní společností. Pro každého je silnou a slabou stránkou něco jiného a mi se potkáme s oběma polaritami.

Většinu z pobytu budeme pobývat ve vlastních přístřešcích v přírodě, tak jak si se situací sami poradíme, jistě tak nalezneme na sobě mnoho nových poznání, skrze podmínky, které nám příroda připraví a nemáme v moci je jakkoliv změnit. 

Budou ale také víkendy a místa, kde budeme mít k dispozici i komfortnějších podmínek, rodinného domu, dřevěného přístřešku, které nám také poslouží i jako součást divadelní scény, se kterou budeme také pracovat. 

Video seberozvojového pobytu v přírodě v roce 2019. 

Stravování:

Stravování je životně důležitou součástí života, ale protože jsme lidé velmi inteligentní, umíme vyhledávat rychle jednodušších cest, tak i skrze stravu jsme schopni utíkat od vlastních pocitů, emocí, kompenzujeme tak svá bolavá místa náhradou. Abysme byly vlastním emocím blíže, po dobu pobytu zredukujeme stravu na minimum a naopak zvýšíme přísun tekutin. Začneme vždy již několik dní předem a také po pobytu ve sníženém režimu několik hodin ještě zůstaneme. Tímto se zvýší vaše citlivost vnímání vůči sobě, ale také okolí a to je pro potřeby ozdravného pobytu v přírodě velmi přínosné.

Co můžete získat?

Nelze ze života vyloučit radostné a šťastné okamžiky ani to bolestné a nepříjemné. Pokud tíhneme k jednomu nebo druhému, vzniká nerovnána a přetížení na jedné či druhé straně.

Každý v sobě máme nějakou nerovnánu, menší či větší, ukrytá zranění a její kompenzace. Buď vytvořené skrze životní prožitky, nejčastěji z dětství, ale pak také ty ukryté, historické zděděné dispozice (příběhy), o kterých se často vůbec v rodinách nemluví nebo vůbec neví, ale o to více se nám v životě ukazují.

“ Nerovnováha je bolestným prožitkem, na který v konrétním tématu reagujeme prudkým vychýlením se z rovnováhy. „

Získáte tak možnost, jak se s takovou nerovnováhou seznámit, bolestným a nepříjemným prožitkem vyrovnat, jak se mu otevřít, plně ho prožít takový jaký je, a pokračovat obohacen dále.

Možná ale také získáte jen to, že ho konečně „zahlédnete“ a to může být pro vás nakonec to nejcennější, neb zbytek si ve svém životě „zařídite“ již sami.

Potom už může například přicházet zdravá nekompenzovaná radost a tak vás negativní emoce nemusí zaplavovat k úzkostným, bezvýchodným či depresivním stavům.

Nebo přílišný tlak na pozitivum, přestane nadměrně fyzicky vyčerpávat váš celý organismus a tělo k vyhoření.

Přirozeností pro zdravé tělo, psychiku a celý život je být střídavě „nahoře“ a „dole“. 

Registrace na pobyt

Pro zajištění si místa na tomto pobytu prosím stisknete tlačítko níže. Budete přesměrování na registrační formulář s potřebnými údaji.

     Termíny víkendových pobytů

 1. 24.4. 2020 16hod – 26.4.2020 17hod
 2. 29.5. 2020 16hod – 31.5. 2020 17hod
 3. 26.6. 2020 16hod – 28.6. 2020 17hod
 4. 24.7. 2020 16hod – 26.7. 2020 17hod
 5. 21.8. 2020 16hod – 23.8. 2020 17hod
 6. 25.9. 2020 16hod – 27.9. 2020 17hod

Nelze se již rezervovat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype