INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

HOJIVÁ CESTA PRO DUŠI

Terapie zaměřená na všímavost, proměnu bolavých prožitků.

Rodinné vazby,
vztah s dětmi, partnerství,
finance,
přátelství,
kariéra,
nebo vychází vaše obtíže z jiné životní oblasti?

Setkání probíhá v terapeutickém zázemí, ale také v přírodě. Můžete zažít hojivé emocionální proměny, zkoumání a proměnu vztahu k sobě samotnému. 

Dvě místa, kde mě najdete: Praha a Kytlice

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Podpůrná skupina pro ty, co zažívají náročné období

Každé dva týdny, začínáme 11.4.24

Krátkodobé či dlouhodobé obtíže

Různorodá témata

PÁROVÁ TERAPIE

HLEDÁME OZDRAVNOU ZMĚNU

Často očekáváme od vztahu to, co tam nenacházíme. Místo naplnění, se tak objevují bolestné zkušenosti, nepochopení, strach, zapletení se do viny a neviny. Párová terapie, vám nabídne hojivý prostor pro nalezení a orientaci v sobě samotných, které vás povede ke zvládání vztahových, emocionálně obtížných situací a k autonomii.

POBYTY V DIVOKÉ PŘÍRODĚ

TRANSFORMAČNÍ CESTA PRO DUŠI

Chybí vám motivace, jste unaveni, hledáte prevenci proti vyhoření, nebo máte obtíže s zvládáním svých emocí?

Tyto pobyty v přírodě, za jakýkoliv podmínek, jsou vystoupením z běžné, komfortní zóny a jsou projevem ochoty setkat se s emocemi strachu, které v divokosti přírody snadno přichází. Nalezením respektujícího vztahu k sobě v těchto prožitcích, se tak stává jemnou hojivou cestou duše a přijímáním sebe. 

Pobyty vás povedou k proměně bolavých emocí a vytváření pozitivního vztahu k sobě.

Terapie v přírodě je zaměřena na proměnu emocí, všímavost, hodnoty, smysl života, práci se smysly, tělem, v prostředí přírody, ale také v terapeutickém zázemí.

Je cestou, která pohledem na situace z více úhlů pohledu, umožní získat korektivní prožitek, dojít k úlevě a získat zpět kapacitu pro nové plány, vize a životní strategie.

Cílem terapie je dojít k všímavému postoji vůči vlastním emocím a pocitům, který je zároveň proměnou ve způsobu myšlení a rozvinutím soucitného a laskavého přístupu k sobě. 

Laskavý a soucitný přístup, je přijímáním sebe samého, takového jaký jsem, bez kritických soudů a předsudků. To je důležité k opouštění hlubokých přesvědčení o vlastních nedostatcích a objevení sebe jako důstojného člověka s vlastními hodnotami a schopnosti sám za sebe s důvěrou žít.

K ozdravné proměně napomůže navíc prostředí přírody, které působením své různorodosti tvarů, zvuků, zvěře, barev a mnoho dalšího, aktivizuje mysl, která je náročnými životními situacemi a rutinou, unavená. Probouzí tedy zvídavost a zájem o nové podněty, která napomáhá ke změně úhlu pohledu na reálnou životní situaci a tím emocionální proměně. 

 

K dosažení úspěšné realizace změn ve vaší situaci, doplním terapii i koučinkovými technikami, které vám umožní nastavit potřebnou strategii a konkrétní akční kroky v reálné situaci.

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?