INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

HOJIVÁ CESTA PRO DUŠI

Terapie zaměřená na všímavost, proměnu emocí a hodnoty.

Rodinné vazby,
vztah s dětmi, partnerství,
finance,
přátelství,
kariéra,
nebo vychází vaše obtíže z jiné životní oblasti?

Budeme v terapeutickém zázemí, ale také v přírodě. Jemný prostor pro úlevnou proměnu a nalezení laskavosti k sobě. 

 

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Podpůrná skupina pro rodiče

Každé dva týdny se budeme setkávat v otevřené skupině, pro muže i ženy, kteří aktuálně řeší krátkodobé či dlouhodobé vztahové obtíže se svými dětmi, jejich chování a zajímá je reálná cesta, jak situaci porozumět a změnit.

Poradní kruh na téma seberealizace

Srdečně jste zváni ke sdílení a naslouchání.

PÁROVÁ TERAPIE

HLEDÁME OZDRAVNOU ZMĚNU VZTAHOVÉ KOMUNIKACE

Přirozeně od vztahu očekáváme naplňující lásku a harmonii. Často se ale na místo lásky, objevují bolestné zkušenosti, nepochopení, strach, které mají za následek vzdalování se. Párová terapie, vám nabídne prostor k nalezení pocitu bezpečí, aby bylo možné strukturovaně komunikovat a pojmenovávat vše nevyřčené. Povede vás k pochopení, společnému záměru a projevu vzájemného respektu…

POBYTY V DIVOKÉ PŘÍRODĚ

HOJIVÁ CESTA PRO DUŠI

Chybí vám motivace, jste unaveni, hledáte prevenci proti vyhoření, nebo máte obtíže s regulací svých emocí?

Tyto pobyty v přírodě, za jakýkoliv podmínek, jsou vystoupením z běžné, komfortní zóny a jsou projevem ochoty setkat se s emocemi strachu, které v divokosti přírody snadno přichází. Nalezením respektujícího vztahu k sobě v těchto prožitcích, se tak stává jemnou hojivou cestou duše a přijímáním sebe. 

Budu vás provádět všímavou terapií, imaginací, rituály, k proměně zraněných emocí a laskavosti k sobě.

Terapie v přírodě je zaměřena na proměnu emocí, všímavost, hodnoty, smysl života, práci se smysly, tělem, v prostředí přírody, ale také v terapeutickém zázemí.

Je cestou, která pohledem na situace z více úhlů pohledu, umožní získat korektivní prožitek, dojít k úlevě a získat zpět kapacitu pro nové plány, vize a životní strategie.

Cílem terapie je dojít k všímavému postoji vůči vlastním emocím a pocitům, který je zároveň proměnou ve způsobu myšlení a rozvinutím soucitného a laskavého přístupu k sobě. 

Laskavý a soucitný přístup, je přijímáním sebe samého, takového jaký jsem, bez kritických soudů a předsudků. To je důležité k opouštění hlubokých přesvědčení o vlastních nedostatcích a objevení sebe jako důstojného člověka s vlastními hodnotami a schopnosti sám za sebe s důvěrou žít.

K ozdravné proměně napomůže navíc prostředí přírody, které působením své různorodosti tvarů, zvuků, zvěře, barev a mnoho dalšího, aktivizuje mysl, která je náročnými životními situacemi a rutinou, unavená. Probouzí tedy zvídavost a zájem o nové podněty, která napomáhá ke změně úhlu pohledu na reálnou životní situaci a tím emocionální proměně. 

 

K dosažení úspěšné realizace změn ve vaší situaci, doplním terapii i koučinkovými technikami, které vám umožní nastavit potřebnou strategii a konkrétní akční kroky v reálné situaci.

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?