o mNě

Pomáhám nalézat sebe ve vlastním příběhu, proměnit bolest ze zraňujících prožitků a nahlédnout na ně jako na zdroj přínosné hodnoty.

Pavel Polák

VŠÍMAVOST A LASKAVOST K SOBĚ

V mém příběhu jsem se setkal s několika osobními ztrátami. Jedna z nejintenzivnějších byla ztráta mého syna. Tato životní událost odstartovala mou osobní i profesní životní proměnu. Bylo to období životní krize, plné zahlcujících emocí.

Toto temné období bylo také tím, které mě tlačilo k hledání, jak svou existenciálně složitou situaci zvládnout.

Nalezl jsem hodnoty v jednoduchosti, v životních prožitcích a získal tak možnost porozumět hlouběji duševním obtížím, prožívání, stavům mysli, principům vzniku a proměny emocionálních zranění a také duchovních hodnot. S osobní proměnou jsem proměnil i profesní život. Začal jsem se věnovat studiu psychoterapie.

Školství

Zkoumáním vlastního prožívání a vnímání jsem zjistil, že výborně vysvětluje prožité životní zkušenosti, role v mezilidských vztazích a přináší možnosti nalézat své hodnoty, které jsou náplní pro spokojený život samotný. 

To byl zároveň impuls, proč jsem se začal věnovat také inovativnímu vzdělávání ve školství, hlavně zvyšováním emoční  gramotnosti, kterou vidím jako podporu pro schopnost seberealizace. 

Terapie a vzdělávání

Jako terapeut a kouč se věnuji jednotlivcům a párům. Tahle naplňující seberealizace je pro mě také zdrojem inspirace a motivace, která mě přirozeně vede k neustálému seberozvoji, vzdělávání se, zabýváním se psychologií propojení mezi přírodou a člověkem.

Na začátku jsem neměl až tak jasno. Zvolil jsem dva terapeutické výcviky, zjistil jsem však, že mi nebyl zvolený směr svou filozofií blízký a tak jsem je ukončil.

Chtěl jsem dostatečně využít získané poznání z vlastních životních prožitků a díky nesprávné volbě výcviku, jsem si mohl lépe konkretizovat a pojmenovat co chci.

„V terapiích i koučincích využívám scéničnosti, ať už ve formě imaginativní nebo hmotné, kde scénu prožitků utváří veškeré okolní prostředí.“

Zpočátku jsem využíval jen prostředí přírody, odtud název „Terapie v přírodě“. Zároveň jsem si také všímal významné důležitosti vnitřních prostor. Proto nyní nevyužívám pro terapii jen prostředí přírody, ač má stále své pevné místo.

Kurzy, výcviky:

Psychoterapeutický výcvik PBSP      2023 – 2027

Psychoterapeutické minimum           2022 – 2023 

Základní kurz TA                                   2022   40hod

Storytelling                                            2022    20hod

Focusing                                                2022

Celostní koučink                                   2020   180hod

NLP                                                         2021   110hod

Rodinné konstalace                              2019 – 2020

Má osobní cesta proměny (sebezkušenost v terapii):

Individuální a skupinová PBSP

Satiterapie

Holotropní dýchání

Šamanské rituály a léčení Amazonie

Psychodrama

Rodinné konstelace

Arteterapie

Dosavadní spolupráce

Dlouhá cesta – organizace pro komplexní podporu rodičů, kteří ztratili svého potomka jakýmkoliv způsobem

Základní a mateřská škola Montessori Děčín

Základní škola krásná Lípa 

 

Zůstaňme v kontaktu

Zaujala vás terapie v přírodě, pobyty v přírodě nebo některý z  článků? Přihlaste se a budu vás informovat o nových článcích a pobytech v přírodě, kterých byste se mohli také zúčastnit.