Pár slov o mNě

I ten největší nepřítel, nevydrží s láskou a odpuštěním bojovat věčně…

Vítám vás na této stránce, kde s vámi chci v krátkosti sdílet můj příběh, za kterým stojí cesta k seberealizaci v pomáhající profesi.

Jmenuji se Pavel Polák. V osobním životě jsem rodič, partner, přítel, mám rád společnost, ale také potřebuji a chráním si dostatek prostoru, ve kterém jsem rád jen sám se sebou.

Pavel Polák

VŠÍMAVOST A LASKAVOST K SOBĚ

Jako rodič, jsem otec třech synů. Jako partner mám zkušenosti s mnoha partnerskými konfrontacemi různého charakteru, ať už pozitivních, nebo také těch méně příjemných, negativních.

Životní ztráta jako nejpřínosnější životní zkušenost

Jedna z nejbolestivějších životních událostí, smrt mého prvorozeného syna, odstartovala osobní i profesní životní proměnu. Bylo to převrácení mého života naruby, díky kterému jsem prožil a pochopil velikost významu polarity života a smrti a uvědomil si tak samotnou podstatu psychologie života jako takového, hodnotu lásky a význam smysluplné seberealizace jako cesty duše. Předcházelo tomu však několikaleté  krizové období plné negativních emocí a mnoha terapeutických sezení (v roli klienta), díky kterým jsem postupně měl příležitost pochopit a proměnit tento prožitek v hodnotnou životní zkušenost. Uvědomil jsem si sám sebe, svou duši a transpersonální přesah potřeby vlastní seberealizace.

Tato dlouhodobá a hluboká zkušenost se stala mou nejdůležitější a nejpřínosnější událostí, ze které dodnes pozitivně  čerpám a využívám moudrosti tohoto prožitku. I přesto, že jsem byl v několika kurzech pro kouče či terapeuty a zkoušel některé terapeutické výcviky, nakonec jsem zjistil, že mě nic neobohatilo do života více, než tato silná událost, která se mi nakonec stala hlavním zdrojem proměny, regenerace a inspirace pro terapeutickou činnost.

Školství

Zabývám se také inovací vzdělávání ve školství, kde svou pozornost zaměřují na zvyšování emoční  gramotnosti, kterou spatřuji jako důležité učení o člověku samém. Přijde mi škoda, že děti tráví mnoho let ve škole a když školu opouští, můžeme mluvit o tom, že neví, jak samy se sebou naložit, jakým směrem se vydat, jak sám sobě naslouchat a porozumět.  Proto mezi mé aktivity patří inspirace výuky prožitkem, tedy vnést emoce do výuky.  Možná více výstižněji řečeno „Dotkněme se duše dětí a své vlastní a navažme spolupráci“.

Duchovní rozměr

Je pro mě smysluplné věnovat pozornost duchovnímu rozměru a inspirovat jakými způsoby lze tento transpersonální přesah, který je nám z existenciální podstaty přirozený, žít pevně s nohama na zemi v reálném životě, co to vlastně je a jak se jako emoční, duchovní člověk realizovat v běžné západní společnosti.

Terapie a vzdělávání

Jako terapeut a kouč se věnuji jednotlivcům, týmům, rodinám a párům. Tato naplňující práce je i pro mě samotného dalším zdrojem inspirace, která mě přirozeně vede k neustálému a nekončícímu seberozvoji a pojetí (formy) terapeutického nebo kaučinkového procesu, který mohu nabízet. Už jen když o tom píši, tak si uvědomuji, jak moc je pro mě důležitou hodnotou improvizace a kreativita.

Rád se učím a jak tak získávám nové a rozšiřující znalosti a zkušenosti, často si občas tiše povšimnu jakéhosi sokratovského pocitu “čím víc vím, tím více si uvědomuji, že nic nevím“. Tento pocit je mi jeden z nejbližších a nepříjemnějších, který znám. „Totiž, připomíná mi jednoduchost a mír.“

 

Dává mi smysl zabývat se psychologií, studovat ji, všímat si dále principů života, výzkumů vědy, neurovědy, souvislostí a propojení polarit, principů a souvislostí mezi přírodou, myslí, tělem a duší.

Primárně však ve své praxi vycházím ze sebezkušenosti ve vlastním životě, z vlastních terapeutických poznání a pak také výcviků a kurzů.

Hledání se ve výcviku, …jaký směr?

Na začátku mé profesní cesty terapeuta jsem neměl až tak jasno. Zvolil jsem terapeutický výcvik bez ohledu na směr a postupně jsem tak zjistil, že mi nebyl zvolený směr svou filozofií blízký a tak jsem ho ukončil. V průběhu let jsem ještě několikrát výcvik ze stejných důvodů změnil až jsem si uvědomil, který směr je mi esenciálně blízký.

Cítil jsem potřebu být více komplexní ve využití metod a svůj směr jsem si tím mohl lépe pro sebe postupně díky změnám konkretizovat a pojmenovat.

 

Našel jsem si vlastní terapeutický styl, ve kterém uplatňuji vše, co jsem se dosud naučil a cítím možnost se lépe kreativně a improvizovaně přizpůsobovat individuálním potřebám klientů.

 

„V terapiích i koučincích využívám scéničnosti, ať už ve formě imaginativní nebo hmotné, kde scénu utváří veškeré okolní prostředí.“

Na začátku své cesty jsem využíval jen prostředí přírody, odtud název „Terapie v přírodě“, nicméně jsem si všímal významné důležitosti také vnitřních prostorů, mezi čtyřmi zdmi. Proto nyní není hlavním pilířem mé práce příroda, ač je stále velmi důležitá, ale jak jsem zmínil výše, scéničnost a integrace do různého prostředí.

 

Aktuálně jsem ve výběrovým řízením do 5-letého výcviku metody PBSP, která je mi blízká právě svou filozofií scéničnosti.

Na závěr bych přidal slogan, který vystihuje mou nabídku terapeutické-proměnné cesty, na které vás mohu doprovázet.

 

„Nebuď vláčen neznámou silou! Uvědom si své prožitky, věnuj jim svou pozornost a proměň své přesvědčení, která ti říkají, jaký jsi nebo jaký máš ty a svět být. Vydej se na cestu uvědomění si své duše“.

Kurzy, výcviky:

Psychoterapeutické minimum           2022 – 2023 

Focusing                                                2022

Celostní koučink.                                  2020   180hod

NLP                                                         2021   110hod

Rodinné konstalace                              2019 – 2020

Absolvováne jen z části:

Vědomé tělo                                         2018 – 2019

Tanečně pohybová terapie                 2017

Arteterapie                                            2015 

Má osobní cesta proměny (sebezkušenost v terapii):

Individuální a skupinová PBSP

Satiterapie

Holotropní dýchání

Šamanské rituály a léčení Amazonie

Psychodrama

Rodinné konstelace

Arteterapie

 

Zůstaňme v kontaktu

Zaujala vás terapie v přírodě, pobyty v přírodě nebo některý z  článků? Přihlaste se a budu vás informovat o nových článcích a pobytech v přírodě, kterých byste se mohli také zúčastnit.