Individuální terapie v přírodě

Místo pro pochopení a nalezení sebe. Nabízím podporu a zkušenost v obtížných situacích a pocitech. Zavolejte... Zahojte jizvy na své duši.

Pavel Polák

Chcete vědět více? Pojďte číst dále...

V jakékoliv životní situaci, jsou společným jmenovatelem emoce a pocity v těle.
Přímo ovlivňují způsob a obsah myšlení, na kterém je také závislá náplň a kvalita života.

 
Nabízím terapii s metodami se zaměřením na proměnu emocí, všímavost a imaginaci, práci se smysly, tělem, v terapeutickém zázemí vnitřního prostoru a také prostředí přírody. 
Najdete mě na dvou místech, v Praze a v Kytlicích (Děčín, Česká Lípa).

Hledáte možnost pro vaší situaci?

Příklady obvyklých pocitů a situací k řešení

Je pro vás obtížná konkrétní životní oblast?

Rodinné vazby?
partnerství?
finance?
přátelé?
kariéra?
děti?
nebo jiná životní oblast?

Většina psychických těžkostí je způsobena obtížemi v plynulém prožívání emocí. Tyto obtíže v regulaci emocí se projevují emocionálním zahlcením či strachem z emocionálního prožívání. To vede k vybudování si různých způsobů ochrany před konfrontací se s příslušným tématem, které přichází z vnějšího okolí. Je pak velmi těžké užívat si klidu a radosti z obyčeje života.

"změna je možná"

Negativní emoce a způsob smýšlení, které nás dokáží zahlcovat a omezovat v plynulosti běhu života, lze proměnit a nalézt nejen klid, ale také díky nim laskavost sám-a k sobě a novou tvořivou náplň do života?

"Co terapie přináší?"

Přítomnost v přírodě má svým působením stimulující vliv na mysl, která se projevuje zvýšením zvědavosti, bdělosti k sobě i okolí. To je velmi podůrné pro průběh terapie a ozdravný účinek, kterého můžete v terapii dosáhnout.

Sebepoznávací terapeutická setkání v přírodě, které vám mohu nabídnout, vám dají příležitost uvidět svoji situaci z jiných úhlů pohledu a můžete získat nový prožitek, který přináší hojivou úlevu. Příroda obvykle nabízí prostředí, které umožňuje přirozenou cestou zvýšit citlivost vnímavosti vůči pocitům v těle. To je pro terapeutický, ozdravný proces velmi nápomocné.

Hluboké prožitky a proměna pocitů vám nabídnou novou orientaci ve vaší životní situaci, ale také v sobě. Tato uvědomění jsou spojena s úlevou, přílivem motivace, kreativity. 

Tyto proměny jsou objevováním jemnosti a soucitu k sobě, díky kterému může kritické smýšlení postupně ustupovat a na místo toho cítit úlevné pocity a spokojenost sami se sebou.  

Potřebujete mít širší představu, co očekávat při setkáních v přírodě?

Když dorazíte do Kytlic, vejdete dřevěnou brankou a následně dveřmi, uvnitř se usadíte do pohovky, která je dost velká na to, aby bylo možné zaujmout polohu, která vám bude příjemná. K celému sezení budete mít k dispozici teplý čaj nebo vodu a jako doplněk pracuji s vůněmi a bylinkami, kterými dotvářím atmosféru vhodnou pro vaše uvolnění.

Vždy začínáme v tomto zázemí uvnitř domu, někdy ho také nazývám terapeutický ateliér. Budu naslouchat vašemu příběhu a terapeutickým rozhovorem povedeme k proměně. Někdy vám napomohu hudbou, nebo barvami a arteterapií.

Příroda je prostředím, ve kterém se přirozeně, intenzivněji než mezi čtyřmi zdmi, setkáte s hloubkou svých emocí a pocitů, které si lze uvědomit, pojmenovat a získat tak možnost jejich pozitivní proměny.

Dle individuální situace, tak odcházíme společně nebo klient sám do přírody se zadáním.

Postupně vás tak budu provádět hojivým prožitkem ke změně.

Tyto proměny mají blahodárný přínos na myšlení, motivaci, vitalitu. Také aktivujete svou životní energii a propojení se se svými kořeny.

Pravidelná psychohygiena a terapie přináší organizaci a regulaci prožívání svých emocích, zrání ve způsobu komunikace, nasměřujete pozornost více k sobě, získáte sebejistotu pro vlastní seberealizaci a pocit naplnění.

Budu vám nápomocen technikami terapeutického rozhovoru, všímavé terapie, imaginací, zrcadlení vašeho příběhu na přírodě, s využitím neuropsychologických přístupů.

Zavolejte nebo mi napiště e-mail. Naplánuji s vámi termín prvního setkání.

Změnu dohodnutého termínu hlaste prosím maximálně do 48 hodin před stanoveným časem, jinak účtuji storno poplatek ve výši ceny našeho setkání. Včasnou změnu termínu, i vícekrát opakovanou, s vámi rád bezplatně dohodnu dle vaši individuální situace.

Zkušenost klientů

Nalézt soucit a porozumění k sobě