Cesta k vnitřní svobodě

Vydejte se na sebepoznávací pobyt v přírodě Českého Švýcarska, který vás povede k autentickému sebevyjadřování.

Pavel Polák

Chcete vědět více? Pojďte číst dále...

Je vaším tématem pasivita?

A jak ji řešíte?

Jak jste na tom s rozhodností a vymezováním se?

Změnila by se nějak kvalita vašeho života, když byste dokázali svobodně vůči autoritě vyjádřit autenticky vaši potřebu a říci NE?

Jaké by to pro vás bylo, cítit pocit svobody, když vyjádříte to, co chcete?

Je pro vaši situaci řešením, cítit se spokojený a svobodný při rozhodování se? Když se rozhodnete, chtěli byste to na místo zatěžujícího přehodnocování, brát jako vlastní hodnotnou zkušenost a šli pozitivně obohaceni dál?

Jsou zdrojem vašich obtíží ve svobodném projevu
rodinné vazby?
partnerství?
finance?
přátelé?
kariéra?
děti?
nebo jiná životní oblast?

Rádi byste se místo negativního hodnocení, jaké jsou a nejsou vaše kvality, pustili do vytrvalé a souvislé seberealizace?

Pocity viny a mnoho činností, které jsou jen splňováním potřeb druhým a získávání uznání od druhého, až k vysokým nárokům na sebe a únavy, která s tím je spojena.

Také jsem si tím prošel a dokonce to považoval za správné jednání, které mě málem stálo zdraví. Nacházíte se v těch pár řádcích už teď?

Pokud ano, pojďte číst dále. Budu psát o pobytu, který je příležitostí k nalézání a proměně pocitů neuznání,  nevím kam patřím, co a jak dělat, zda to vůbec má smysl, zkrátka jak být autentický a prosadit se.

 

Pro někoho to je dalším krokem k předchozím terapeutickým pobytům, pro někoho to může být velký start k novému životnímu postoji.

Jak bude pobyt vypadat a co bude jeho náplní?

Připravil jsem pro vás pobyt, ve kterém sestoupíme ke svému vnitřnímu dítěti. Vnitřní dítě je zdrojem svobodného vyjadřování, naší individuality, kreativity, ale také vášně. Často ale v dětském věku není naplněna potřeba být pochopen ve své autenticitě projevu a tak místo pocitu svobody a naplněné lásky, vzniká strach z vyjádření a existenciální pocity ohrožení. Jako dospělý rodič se pak v přítomnosti vlastních dětí cítí emocionálně přetíženi.

Tento pobyt nabídne významnou příležitost, jak se posunout od vnitřního kritika směrem k autenticitě vlastního projevu a odpustit si. Umožní vám nalézat zdrojové hodnoty vnitřního dítěte – svobodu, kreativitu, sebejistotu, divokost, vzrušení, vášeň, sexualitu.

Budete moci pochopit a prožít, jak ve vás kritik funguje a jak na omezení z venku reagujete, čím vás chrání, ale zároveň omezuje. Získáte tak příležitost pro změnu v konkrétních reálných životních situacích, ve kterých vás podpoří individuální terapeutické a bioenergetické cvičení, které se v tomto pobytu také naučíte.

Cvičení vám umožní budování nových návyků v reálném životě, aby změna byla dlouhodobá a
účinná ve vaši seberealizaci.

Čeká nás pobývání v přírodě, v podmínkách, se kterými přichází sama příroda a nemáme to v našich rukách.

Věděli jste, že „Terapie v přírodě“ přirozeně vede k získávání autenticity?

Zajímá vás proč?

Diskomfort intenzivně, ale zároveň přirozeně vede k přizpůsobení se přírodě a propojení se s ní tělem i myslí. Často se stává, že to pociťujeme jako nepříjemné a strachy zintenzivňují sílu mysli, kterou bysme rádi vymysleli, jak získat situaci pod kontrolu a komfort. Vliv podmínek v přírodě, ale nemůžeme zastavit a tak velmi nenápadně dochází k tomu, že je postupně přátelsky přijímáme.

Pobyt v přírodě se tak stává propojováním se s vlastní vnitřní krajinou, s emocemi, citem a rozšířením komfortní zóny. Nalézáme tak v sobě silné přirozené zdroje pro autentické projevení se v běžném životě.

Tyto proměny jsou objevováním jemnosti a citu k sobě, díky kterému se cítíme spokojeni sami se sebou.  

Bezpečný prostor

Dovolte si prožívat, sdílet vaše strachy, méněcennosti, slabiny a vaše příběhy. Umožněte své citlivosti být taková, jaká je.

Jiné úhly pohledu

Zahlédnutí nových úhlů pohledu přináší úlevu a změnu v postoji k situaci. To přináší příležitost pro nové kroky v reálném životě a změnu životních podmínek.

V přírodě

Příroda je svou různorodostí tvarů, zvuků, pohybů a barev, přirozeně stimulujícím prostředím pro naše prožívání a proto je velmi nápomocná ozdravným vnitřním proměnám.

Hypersenzitivní

Před lety byla má vysoká senzitivita strůjcem komplikací. Dnes je pro mě hodnotnou odlišností, která mi umožňuje v hloubce a souvislostech nacítit váš příběh a lépe pochopit.

Pro koho je pobyt určen?

Pobyt je vhodný pro kohokoliv, kdo se cítí motivován textem, kdo zná pocity selhání, neuznání a hledá, jak se s nimi vypořádat.

Kdo hledá nové prožitky sebepoznání v přírodě.

Kdokoliv, komu je blízká příroda a rád by proměňoval své negativní emoce a kritické myšlení.

Pokud cítíte strach z přírody, ale zároveň volání po změně ve vaší situaci, může to být skvělá výzva a možnost proměny.

Své místo také najdou lidé, kteří jsou hodně v myšlenkách, ve snech, v nápadech a hledají úlevu pro svou hlavu.

Ti z vás, kdo se cítíte být více v chaosu a máte potřebu něco měnit ku prospěchu realizace svých aktivit.

Kdokoliv, kdo má  vztahové a rodinné obtíže, kde se vnitřní kritik ozývá velmi intenzivně a vytváří nepřehlednou rodinou situaci plodící rodinné konflikty, manipulace, vzájemné zraňování se.

Kdo řeší ve vztahu pocit, že mu něco chybí.

A možná jen cítíte, že vám je Terapie v přírodě blízká svým odlišným přístupem.

Veškeré odpovědi a prožitky máme zakotveny uvnitř těla. Pobyt vás povede technikami, na kterých sami naleznete potřebná řešení pro vaši situaci.

Sestupovat ke starým silným emočním zkušenostem je důležitým léčivým krokem, není však žádoucí v nich zůstat nebo se v nich zapomenout. Cestou terapeutické zkušenosti v přírodě, kterou nabízím, je nacházet k sobě cesty citu, odpuštění si, přijetí svého příběhu jako prožité zkušenosti a jít dále do nových prožitků s pozitivní přátelskou motivací. 

Cítíte, že se chcete na tuto sebepoznávací cestu v přírodě vydat?

Začínáme pátek 27.8. v 16 hod
do neděle 29.8. 17hod

cena 3100,-

Něco o sobě...

Mou životní hodnotou se stal život samotný. Prošel jsem  vlastním životním příběhem s hlubokými osobními ztrátami, které mě dovedly až k dlouhé životní krizi a pádu až na samé dno, kde jsem byl nucen se setkat se širokou škálou zahlcujících emocí a tématem smrti.

Ocital jsem se sám a v beznaději, ale to mě zároveň více spojovalo v uvědomění si vlastních hodnot a života samotného.

Mé časy krize, pro mě byly cenným transformačním obdobím. Nalezl jsem nové hodnoty v jednoduchosti, hodnotu životních zkušeností a získal možnost autenticky porozumět principům vzniku a proměny emocí v těle.

Tyto osobní i terapeutické zkušenosti jsem propojil a vznikla Terapie v přírodě pro individuální i skupinové sebepoznání a terapie, kde můžete nacházet řešení pro své životní situace. 

Zajímají vás zpětné vazby na tyto cesty sebepoznání?

Chci k sobě hledat soucit a porozumění