Konfrontace ve vztazích

17. březen až 30.června 2022 - cítíte potřebu vnést do partnerství změnu v komunikaci, kreativitu, nový impuls?

Pavel Polák

Chcete vědět více? Pojďme číst dále, co vám účast ve skupině může přinést...

Potřebujete vnést změnu do vztahů?

Je tu nová možnost, vstoupit do podpůrné terapeutické skupiny pro páry, kteří chtějí vnést do partnerství sebereflexi, respekt a svobodný prostor pro komunikaci.

Vyjádření niterných potřeb každého z partnerů, je důležitou náplní růstového partnerství. S každým sebevyjádřením, zároveň přichází riziko možnosti zranění druhého, ale také odmítnutí druhým. Pod touto tíhou může být řešením raději své potřeby skrývat a vyhýbat se tak vzájemné konfrontaci. To však nakonec může být tím, co je v celém vztahu nejbolestivější. Útěk, afekt nebo manipulativní hry, jsou nejčastějším důsledkem. 

 

"proč je důležité se konfrontovat"

Vymezení si vlastního prostoru, hranice – uvědomování si vlastních potřeb – sebe

Možnost pochopení vzájemného jednání

Otevření slabin a jejich pozitivní proměna, v případě jejich uvědomění – osobnostní růst

Konfrontace je zdrojem vzrušení, dynamiky (pohybu), změn – je nutná pro vztahový a osobní rozvoj

"komunikace"

V konfrontaci je důležité komunikovat. Komunikaci ale významně ovlivňují emoce a pocity v těle v příslušné chvíli, které dále určují jak jednáme. Vyjádřit tak svou potřebu je často nemožné, jelikož začne situaci ovládat přetlak emocí, které si běžně neuvědomuje. Nepřehledná komunikace plná obhajoby se postupně stává spíše strašákem pro další konfrontaci. 

Obtíže s přiměřeným prožíváním emocí, jsou jednou z nejčastějších příčin, způsobující  nepříjemné komunikační zapletení vedoucí ke strachu z vyjádření svých potřeb, vzdalování se, někdy až k rozpadu vztahu nebo naopak závislosti a falešnému splňování očekávání druhému, ze strachu z opuštění.

Porozumění a všímavost k vlastním emocím je proto klíčové k navázání komunikace, ve které vyjadřujeme dostatečně jasně své potřeby bez obhajování, nátlaků, manipulací a druhý získává možnost nás lépe pochopit a srozumitelně reagovat. 

prostor pro změny

zmapujte své prožitky a objevte své skryté zdroje

Pokud chceme vnést do partnerské konfrontace změnu, potřebujeme zmapovat své emoce a pocity, niterné naučené postoje, díky kterým můžete postupně získávat pocit pochopení sebe a odvahu se konfrontovat a komunikovat s druhým i v nepříjemných tématech. 

Vybudováním si všímavého postoje k sobě získáváte dovednost jak se emocím nevyhýbat ale přiměřeně prožívat. 

Od 17. března 2022, startuje skupina, orientovaná na téma partnerských vztahů. Je vhodná pro páry, ale také jednotlivce.

Každých 14 dní, ve čtvrtek od 17-20hod. 

Končíme 30.června.

Pozor maximální počet v jedné skupině bude 8 lidí, minimum 5.

Vstupte do této skupiny, ve které společně budeme kreativní terapeutickou formou, objevovat   příčiny obtíží vztahové konfrontace a emocionálních obtíží s tím spojených. To vám přinese proměnu negativních emocí, důvěru v sebe, odvahu, motivaci, změnu způsobu komunikace.

Pro koho je vhodná

 Zarezervujte si místo 

Co bude náplní setkávání

V bezpečném prostoru vnitřního terapeutického zázemí v Kytlicích.

Hojně využijeme také zahrady a hluboké přírody kolem, která vás podpoří v nalézání vnitřní tichosti a zvýšení vnímavosti sám k sobě. To má pozitivní přínos pro rozpoznávání emocí a pocitů v těle. Příroda je také přirozeným prostředím, stimulujícím mysl novými podněty a podporuje tak živost a regenerační proměny.

Některé setkání prožijeme v přírodě a v tichosti tmy.

Budeme nacházet propojení mezi kritikem a laskavostí, mezi strachem a odvahou, mezi citovým vzdálením a prožitkem.

Všímavost, arteterapie, imaginace, zrcadlení příběhu v krajině přírody, terapie zaměřená  na proměnu emocí, práce s hodnotami, práce se smysly, voice dialog.

Pro vzájemnou komunikaci a sestupování k jádru témat, vás povedu terapeutickým rozhovorem.

Co získáte?

Všímavý přístup k sobě, soucit se sebou, navnímáte způsob, v čem spočívá sebeláska a jak ji žít. 

Osvojíte si dovednosti přiměřeného prožívání emocí. 

Získáte odvahu sdílet a konfrontovat se ve vztahu, vymezovat a měnit hranice.

Naslouchání svým niterným potřebám, jasně je pojmenovat a sdělit druhému.

Objevíte možnosti, jak si dosytit vlastní potřeby sám, bez účasti druhého. To vám přinese úlevu od vzniku náhlých „zapletení v komunikaci“, nadhled a druhý získává možnost jednat jinak. S tím přichází do vztahu zdravé hranice, skutečné naslouchání a kapacita pro tvořivost, spolupráci a kompromis.

Bezpečný prostor pro vyjádření vašich emocí, slov a postojů. Každý z nich je důležitý

Objevování vlastní kreativity a možnosti jejího vyjádření.

Příjemné prostředí spojené s léčivým vlivem přírody a terapie.

Další cíle skupiny?

Všimnout si vlastního schémata, které působí jako omezení ve vztahu a dojít k jeho tvůrčí proměně.

Setkání s kreativitou a uměním jako inspirace pro nalezení vlastního způsobu komunikace.

Pojmenovat vlastní hodnoty, o které je možné se opřít nebo je smysluplně rozvíjet.

Najít cestu svobodného vyjádření ve vztahu, sdílet radost i strach.

Probouzet laskavost, soucit a spolupráci

 Zarezervujte si místo 

 

Průběh terapie respektuje vaše tempo, jakým potřebujete postupovat. 

Některé dny budeme uvnitř v mém zázemí, v jiné dny v přírodě. Možná vám bude blízká práce v přírodě právě pro pocit volnosti, který v přírodě můžete nalézt.