AKCE a PROGRAMY

Bezpečný prostor pro Vaši terapii …

Ve spolupráci s organizací "Dlouhá cesta, z.s."

MAX 12lidí

Podpůrná skupina pro ty, kdo prožívají náročné období

Každé dva týdny se budeme setkávat ve skupině, pro muže i ženy, kteří aktuálně řeší krátkodobé či dlouhodobé obtíže různého charakteru.

Budeme pracovat s tělem, všímat si a zkoumat prožitky, reflektovat, sdílet, být s hojivými zážitky. Prozkoumáme své základní potřeby, které jsou často námi přehlížené. 

Setkávat se budeme nejen uvnitř, ale také v blízké přírodě, kde budeme rozvíjet soucitného vnitřního pozorovatele.

Co můžete získat?

  • Sebepoznání, nová zkušenost
  • Podpora autenticity a autonomie
  • Dovednosti pro zvládání emocionálně složitých situací
  • Navázat pozitivní vztah ke svému tělu, k sobě
  • Dobrodružství zkoumání svých emocionálních potřeb a zažít pro ně hojivou zkušenost

Terapeut: Pavel Polák

5 setkání: MAX 8lidí

   11.4.2024    17:30 – 20:30hod
  25.4.2024     17:30 – 20:30hod
    9.5.2024    17:30 –  20:30hod
  23.5.2024     17:30 –  20:30hod
    6.6.2024    17:30 –  20:30hod

600,-Kč / setkání

Již nelze rezervovat!

V případě, že byste potřebovali více informací, piště prosím také na e-mail.

Podmínkou je první schůzka před vstupem do skupiny.

Podpůrná skupina pro rodiče

Abychom mohli projevit laskavost, pochopení a respekt vůči svým dětem, potřebujeme si nejdříve položit otázku zda tyto kvality projevuji sám k sobě.

A jak na to?

Každé dva týdny se budeme setkávat v otevřené skupině, pro muže i ženy, kteří aktuálně řeší krátkodobé či dlouhodobé vztahové obtíže se svými dětmi, jejich chování a zajímá je reálná cesta, jak situaci porozumět, změnit a u toho zároveň efektivně zacházet se svou životní energií.

Skupina má za cíl získat dostatek vlastní prožitkové zkušenosti z vašich reálných situací a nalézt tak konkrétní odpověď na váš vlastní příběh. Budete moci získat jednoduše a rychle prožitky, která vás intuitivně navedou ke změně, a nebude nutné se držet teoretických pouček, které nevedou ke stabilnímu řešení a často jsou spíše zdrojem ještě většího zatížení rodiče.

Na příběhy budeme nahlížet systemickým pohledem, který přináší změnu a rozšíření pohledu na situaci a může docházet k úlevě.

V příběhu budeme také nacházet sami sebe, z pohledu vlastních emocí, jak souvisí se situací, a setkáte se s technikami, které umožňují emocionální hojivou proměnu, integraci a přijetí témat a novou orientaci ve vlastním prožívání.

  • Sdílení v kruhu
  • Emocionální hojivé změny
  • Kreativní formy práce s příběhem
  • Osvojení technik pro práci s emocemi
  • Prvky terapie v přírodě

Získáte mnoho informací a sebezkušenosti o tom co se v mezilidských vztazích odehrává a co a jak ovlivňuje jejich kvalitu.

Terapeut: Pavel Polák

Začínáme: 17.5.2023      17hod
Ukončení: 17.5.2023      20hod

600,-Kč / setkání

Již nelze rezervovat!

Poradní kruh na téma seberealizace-odlišnost-důvěra

Srdečně jste zváni ke sdílení a naslouchání.

Poradní kruh je prostor, ve kterém vzniká možnost pro otevřenost, sdílení, autenticitu. V tomto kruhu se učíme, inspirujeme, všichni jsme hierarchicky na stejné úrovni, žádná pravda není ta jediná a zároveň každý názor je v pořádku. 

Důležitým prvkem kruhu je vnímání obsahu mluvčího. Nesnažíme se být tím kdo dává rady, ale naopak poznáváme a osvojujeme si roli pozorného naslouchaní a snažíme se porozumět sdílenému obsahu mluvčího.

Můžeme tak zažívat možnost se propojit v hloubce prožitků a získat mnoho inspirace pro svůj vlastní příběh, která může být klíčová pro životní změnu, ale také jako drobná chybějící informace v aktuální životní situaci.

V tomto kruhu můžete také získat pocit bezpečí, sounáležitosti, propojení, blízkost s podobně laděnými a smýšlejícími lidmi.

Téma kruhu bude seberealizace a odlišnost, která je úzce spojená s důvěrou. Jak se nám daří nebo nedaří uchopit tyto kvality a odvahu při hledání a nacházení vlastní cesty tak, abychom zároveň ve společnosti zachovali vlastní integritu a kontakt se svým emocionálním prožíváním.

Cena: To bude na vás, odměna bude taková, která odpovídá hodnotě inspirace, kterou vám toto setkání přinese.

Kruh vede: Pavel Polák

Začínáme: 18.5.2023      17hod
Ukončení: 18.5.2023      20hod

Již nelze rezervovat!

Poradní kruh pro muže na téma "životní krize"

V životě muže přichází období, kdy přestává zářit jako dříve, kdy přestává být tak prestižní, kdy o něj začíná klesat zájem, výkon a krása už není to nej, co ho zajímá.

Střední věk a jeho nepříjemné pocity, kdy to staré přestává fungovat a ztrácí smysl, zároveň však to nové není ještě jasné. Pocity ztracenosti a hledání kudy se vydat, co se sebou, se stávají denní rutinou. Jakoby něco chybělo.

Je to zásadní zlom života, kdy muž sestupuje do své hloubky a přestává ho zajímat jen vlastní prospěch, mění se, začíná si uvědomovat, že tu není jen sám pro sebe a hledá kolektivní smysl života.

Vztahy s ženami začínají jít do větší hloubky, muž začíná mít zájem o dlouhodobé smysluplné vztahové soužití v respektu a uznání, je klidnější, hodnoty hlubokého propojení a emocionality získávají na prioritě, hledá spirituální vztahové sebeuplatnění, sebenalézá se v autenticitě, v pravdivosti, otvírá se zranitelnosti vůči svému okolí, svým blízkým, celku. Jeho mladá sebestřednost pomalu odchází a nasahává v sobě po drobných krůčcích, stařešinu.

U toho často ztrácí vše, co již nesouzní s jeho hloubkou a hodnotami, ke kterým ho jeho duše táhne. Partnerku, přátelé, práci, finance, své blízké, domov. Vytváří se tak místo pro nové nastavení a novou životní náplň. To muže trvat měsíce a stejně tak několik let.

Ani strom nekvete stále a tak prochází tímto obdobím umírání a uvědomuje si, že tu není a nebude věcně a je jen na něm, jak se svým životem naloží, jak a zda proměnu hodnot krásy a výkonu změní v moudrost a přirozenou smrtelnost.

K tomu všemu potřebuje muž být dostatečně sám, zároveň však potřebuje svou zkušenost také sdílet, být v dialogu, aby se mohl sebeobjevovat skrze příběhy a zkušenost druhých. Bez toho by nebylo možné takovou změnou projít. Tím muže být partnerka, terapeut, blízký moudrý přítel.

Zvu do poradního kruhu muže, kde budeme naslouchat a otvírat příběhy prožívání krize středního věku, budeme se propojovat, slyšet, učit se mluvit o sobě ze sebe, být pravdivý, autentický. Budeme opouštět masku nedostupného muže.

Přijďte do prostředí Kytlické přírody, k čaji a společnému zastavení se. Jste srdečně vítáni.

Cena: To bude na vás, odměna bude taková, která odpovídá hodnotě inspirace, kterou vám toto setkání přinese.

Kruh vede: Pavel Polák

Začínáme: 9.6.2023      18hod
Ukončení: 9.6.2023      21hod

Již nelze rezervovat!

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?