AKCE a PROGRAMY

Bezpečný prostor pro Vaši terapii …

Cesta k vnitřní svobodě

 • Je vaším tématem pasivita? A jak jí řešíte?
 • Jak jste na tom s rozhodností a vymezováním se?
 • Máte hlavu plnou myšlenek a hodnocení sebe, situací a už se v tom chaosu ztrácíte?

Jaké by to pro vás bylo, cítít pocit svobody, když vyjádříte to, co chcete?

Připravil jsem pro vás pobyt, ve kterém sestoupíme ke svému vnitřnímu dítěti. Vnitřní dítě je zdrojem svobodného vyjadřování, naší individuality, kreativity, ale také vášně. Často ale v dětském věku není naplněna potřeba být pochopen ve své autenticitě projevu a tak místo pocitu svobody a naplněné lásky, vzniká strach z vyjádření a existenciální pocity ohrožení.

Příroda nám umožní odbourání komfortní zóny běžného civilního prostředí a tak budeme blíže v pochopení a naslouchání vlastním niterným potřebám, které potřebují prostor.

Začínáme: 27.8.2021      16hod
Ukončení: 29.8.2021      17hod

3100,-Kč

Sebepoznávací cesta s přesahem do terapie

Sestup ke své hloubce, umění naslouchat vlastní vizi, emocím, tělesným a smyslovým vjemům. 

Příroda nám umožní odbourání komfortní zóny běžného civilního prostředí, které nám brání v pochopení a naslouchání vlastním niterným potřebám, které tím následně nutíme, aby se nám hlásily pomocí zástupných emocí, zástupných nežádoucích psychických a fyzických stavů. 

Začínáme: 16.7.2021      16hod
Ukončení: 18.7.2021      17hod

3100,-Kč

Akce již proběhla

Agrese, Manipulace, Láska, aneb do hloubky vztahů

Rozvojový terapeutický pobyt v přírodě, ve kterém se budeme zabývat vztahy a dynamikou ve vztahu. Nahlednéme pod povrch vztahů, které žijeme s těmi druhými. Nemusí to však být jen naši partneři, jsou to také naši zaměstnavatelé, děti, rodiče, se kterými vztahy vytváříme, nebo se naopak takovým vztahům vyhýbáme.

 

Vztahy které žijeme, jsou zakořeněny v nás samotných. Často je zakládáme na našich pocitech vlastního nedostatku. Nevědomky však tento nedostatek pak žádáme od toho druhého. Po určitou dobu se může zdát, že je vše v pořádku, ale dříve či později se takový partner začne cítit přetížený. Touto přetížeností vztahu, začínají vznikat tlaky na prosazení se. Agrese, manipulace nebo také útěk či emoční nezúčastněnost, alkohol, pak mohou být na denním pořádku. 

 

Vztah se tak může stát spíše prožíváním obranných postojů, ve kterých není příjemně ani dětem.

 

O potřebách ve vztazích bude tento pobyt, který může být příležitostí nahlédnout do příčin toho, co se vám v partnerském životě děje nebo naopak vůbec neděje.

 

Blíže k pobytu zde…   
Začínáme:
17.07.2020
16:00
Ukončení:
19.07.2020
17:00
Kč2.700
Akce proběhla

Astrologie, psychika, vztahy a rodina s dětmi

Zajímá vás hlubší a nevědomé souvislost toho, co v životě prožíváme? Co je pod pokličkou rodinných či partnerských vztahů? Co se děje mezi dětmi a rodiči? Jak se navzájem ve vztazích ovlivňujeme? Jak ovlivňuje ředitel společnosti veškeré své podřízené? 

 

Krátké denní setkání v přírodě, na kterém vás seznámím s tím, jak vypadá horoskop a jak hluboké souvislosti mezi psychikou a tím, co reálně v našem životě prožíváme, můžeme skrze vlastní horoskop zahlédnout. Tím se otvírá možnost využít astrologie jako významného terapeutického nástroje pro psychoterapeuty, psychology, učitele, ale také i rodiče, partnery, jako možnost k rychlému porozumění hlubokých souvislostí a tím získat vhodnější možnosti řešení událostí, psychických stavů, ale také mnohdy významnějšího pochopení vlastního těla a své mysli.   

 

Protože ne každý může mít důvěru pro terapeutické a rozvojové pobyty, které nabízím, může toto setkání sloužit mimo jiné i jako možnost, blíže se seznámit se způsobem mé práce, ale také se mnou.

 

Astrologie je tu s námi již dlouhá staletí. Dokáže být velmi významným pomocníkem při práci s psychikou, neb je možné díky ni velmi rychle propojit události které zažíváme v našem okolí a tím, co prožíváme uvnitř nás (většinou nevědomě).  

 

Reálné životní prožitky, to vše, na co každý den koukáme a vlastním tělem prožíváme, je zrcadlením naši psychiky. Lépe řečeno, naše přítomnost v jakékoliv situaci, na jakémkoliv místě, významně ovlivňuje veškeré naše okolí a dění v něm. Náš problém může však být v tom, že tomu nevěříme. Snažíme se vše neustále hodnotit dle naučených zvyků a tak, pokud přijde něco, co je neznámého a příliš velkého na mentální porozumění, automaticky to zpochybníme. Protože každý máme jiné mentální schopnosti, někdo zpochybní dříve, než ten druhý a třetí, vzniká mezi námi přirozená rozdílnost.
 
Blíže se můžete dočíst na této stránce…
 

 

Začínáme:
01.08.2020
10:00
Ukončení:
01.08.2020
17:00
Kč1.100
Akce proběhla

Astrologie, psychika, nedůvěra, překážky

Souvislosti, propojení, zrcadlení mého Já na druhé

Zajímají vás hlubší souvislosti životních prožitků a dění kolem? Jak vidět souvislosti v tom, kdo jsem a co prožívám? Jaké propojení má mezi sebou horoskop a lidská psychika?

Zaměření na nedůvěru, zpochybnění, čeho se bojím

 

Prožitkovou cestou vás seznámím s horoskopy, provázanost s psychikou a ukáži vám možnost, jak nedůvěru v sebe vidět. Také jak se projevuje a jak vidíme právě tohle téma na druhých, příčemž nás nenapadne, že to ne ten druhý, ale JÁ. Jsou to naše stínové vlastnosti, které pak nejintenzivněji řešíme například na vztahu s našimi dětmi, partnery, zaměstnavateli atd.

 

Rád s vámi budu sdílet i mé osobní zkušenosti a jak to řeším já. Pocity nedůvěry, jsou vždy spjaty s pocity neuznání, nemít vlastní místo. Proto jedním z nejvýznamnějším pomocníkem, je hlavně zodpovědnost za svou slabinu a nutná dávka sebedisciplíny.

 

Na tomto setkání bude prostor pro vaše otázky, přátelskou otevřenou diskuzi, zaměřené na slabiny a nedůvěry. Věřím, že mnohým i tento krátký čas může přinést nový pohled na vaše životní prožitky, inspirovat k dalšímu sebepoznání, nebo získat impuls pro některý z pobytů v přírodě.

 

Je zajímavé být silný a úspěšný a ubránit se celému světu. Je však skutečné, občas jen otevřeně říct „já se bojím, já to neumím… můžeš mě prosím chvilku podpořit?“ 

 

Vezměte si sebou karimatky a protože budeme v přírodě, také příslušné oblečení. Káva, čaj a drobné občerstvení bude k dispozici..

 

Začínáme:
02.08.2020
10:00
Ukončení:
02.08.2020
17:00
Kč1.100
Akce proběhla

Cyklus individuální terapie

Cyklus 4 individuálních dvouhodinových terapií v přírodě.

 

Povídání a sdílení příběhu je důležitá součást terapií a úlevy od zátěže, nesmí však být tím jediným. Každá situace a událost, se kterou se vyrovnáváme, má svou příčinu, své pozadí. Tak jako příběh v divadle není jen o tom, že vidíme výsledek na podiu v den premiéry. Je to také hlavně o tom, co je v jeho zákulisí, jak příběh vznikal. Mnoho hodin příprav, zkoušek, potíží, úprav scénářů, dialogů, kostýmů, ale také to, čím je příběh inspirován, proč vznikl.

 

Pokud vážně chceme hledat zdravé řešení naši životní situace, se kterou si nevíme rady, je nutné k tomu přistoupit stejným způsobem… „Rozkrýt zákulisí a předehru odehrávaného příběhu“. To co na tom všem nevidíme a ani nás nenapadne, že bysme to vidět měli, je tím, co to všechno způsobuje. 

 

Ale jak hledat to, co nevidím ?

Ano, je to správná otázka, bez odborné zkušené pomoci nelze nahlédnout k jádru věci. Potřebujeme si vážně občas umět říci o pomoc, protože zkrátka nemůžeme nikdo vidět všechno. 

 

Vše má ale také svůj čas, a proto i to co potřebujeme řešit si svůj čas bude žádat. Někdy je to více někdy méně, ale vždy je to čas, který věnujete jen sobě, svému srdci. A to je to nejcennější, co ve svém životě můžete udělat. O to více může být situace důležitější, pokud s vašim srdcem máte zdravotní komplikace.

 

U klientů vidím jak moc by po první návštěvě chtěli jít dále a hlouběji, ale ne vždy to finanční možnosti dovolí. 

Vytvořil jsem proto finančně výhodnější, ale také více smysluplnější variantu individuální terapie, seberozvoje. Cyklus 4 dvouhodinových terapií (v hodnotě 1500,- ), v celkové ceně 5000,-  

 

Ať řešíte cokoliv, partnerství, děti, kariéru, celková rodinná situace, agrese, sexualita, depresivní stavy, bezmocné stavy hluboké neschopnosti sebe nebo člena rodiny, frustrací, ztráty koncentrace, struktury, emoční zahlcení, panické ataky atd… neváhejte se ozvat. Nepodceňte ani to, že máte někde vedle sebe někoho, kdo je na tom velmi zle. Ať je to rodinný příslušník, blízký či vzdálený, nebo stále se jen opakující typ zraněného člověka na ulici. Je to jen signálem, že něco podobného se vás týká. 

 

V těchto 4x opakovaných terapiích, budete mít více prostoru než dvě běžné hodiny. Sestoupím tak s vámi ke skutečné příčině toho, co prožíváte. Bude to čas v krásné přírodě. Rozestavíte si to, s čím přijdete do vlastního “divadelního” příběhu, kde ho sami v příslušných rolích (úhlech pohledu) uvidíte a prožijete. 

 

Zde se dozvíte detailněji a přehledněji více http://www.pavelpolak.com/?page_id=1672

 

Pokud cítíte, že je to možnost pro vás, přihlásit se můžete kdykoliv skrze tento formulář nebo také telefonicky (724 558 072). Konkrétní termíny si domluvíme dle vašich individuálních možností.

 

V případě, že jste dočetli sem a zatím nemáte v plánu se objednat do individuálního programu, můžeme jen zůstat v kontaktu. Mohu vám občas zaslat emailem  inspirativní článek, ale také nabídku na terapeutické pobyty v přírodě. Vyplněním formuláře (jméno, email) dole v zápatí těchto stránek, máte možnost se k této e-mailové korespondence přihlásit..

Začínáme:
01.01.2021
12:00
Ukončení:
31.12.2021
12:00
Kč5.000

I fotka může být vlastním zrcadlem!

To kým jsme, je příčina všeho, co v životě prožíváme.

Pozitivního i negativního. Obojí musí nutně mít své místo, bez ohledu na náš názor. Proto jakákoliv léčivá řešení jsou zakořeněna jen v nás samotných. Ale často to nejjednodušší, je zároveň tím nejtěžším.

 

Jednou, dříve, či později, mohou přijít tyto dvě otázky.

 • Chci vzít zodpovědnost za sebe a sám za sebe řešit svou životní situaci nebo se před sebou a tím vším schovávat?
 • Jak to udělat?

Mohu vám nabídnout možnost odpovědi pouze na druhou otázku. Tím jsou tyto terapeutické pobyty v přírodě a například tímto konkrétním, s foťákem/mobilem v ruce. 

 

Dnes zřejmě každý máme v telefonu foťák. Využijeme tak techniky i pro nahlédnutí do svých ukrytých míst. To kdo jsme můžeme vidět na každém našem kroku, pohybu a na všem, co v životě děláme a tím je i focení. My to nějak děláme a není to nikdy stejné, jako u druhého! To je náš rukopis, otisk. Proto není třeba žádných speciálních technik k tomu, aby bylo možno nahlédnout na jakékoliv téma, které si aktuálně řešíte nebo které jste zažili, ale dostatečně neprožili a tak vás teď vzpomínky stále žádají o pozornost.

 

Budeme tak společně tvořit, ale zároveň u toho také prožívat to příslušné vaše téma, se kterým si nevíte rady a hledáte pomoc, jak se s tím vypořádat.

 

Pobyt je vhodný také pro ty z vás, kteří by rádi kreativní cestou následovali sami sebe a zase se o kousek posunuli dále ve svém vývoji.

 

Budeme si vzájemně zrcadlit, co sami nevidíme a ve skupinové práci tak sestoupíme blíže k sobě jako k individualitě a svému osobnímu záměru, kvůli kterému dorazíte.

 

 • spolupráce
 • focení
 • malování
 • pohyb
 • meditace, dechová cvičení
 • drama konstelace/rituály
 • sdílení
 • rybník/řeka a koupání
 • pomocnou rukou budou jako vždy také individuální konzultace s vašim horoskopem

To vše nás bude na tomto víkendu propojovat. Jakoukoliv činnost, kterou budeme dělat, použijme jako metodu k náhledu na to své aktuálně řešené téma. Vaše téma zviditelníme z více úhlů pohledu. K tomu abychom respektovali a vážili si sami sebe, musíme respektovat více než jeden úhel pohledu. Často je příčinou potíží právě ten úhel pohledu, za kterým nás ani nenapadne se ohlédnout. Já, jako váš průvodce-terapeut, budu mít díky vám také možnost posunout i sám sebe, neb budu všude a ve všem s vámi, jen z jiného úhlu pohledu.

 

Jako vždy bude pobyt hlavně v přírodě, v parcích Českého-Švýcarska, ale vše je řešené cestou improvizace v danou chvíli. Vydáváme se tak na cestu neznáma a nemít věci pod kontrolou. Čímž účinky pobytu posilujeme. Opouštíme tak opět svou komfortní zónu, ve které se rutinním životem schováváme.

 

Výsledek péče o sebe, je vyhozeným bumerangem, který se vám vždy vrací jako cesta ke zdravé sebehodnotě, bez závislostí a přehazování zodpovědnosti na druhé. Nebo také stálému odevzdávání vlastní síly tomu druhému. Je to cesta, kterou můžete zahlédnout a je na vašem rozhodnutí, zda po ni dál sami půjdete.

 

Strava:    Jako vždy je strava snížena na minimální množství. Pro někoho to může být vážně fuška, ale o to s větší vratnou hodnotou. Naopak pro někoho to může být už i běžnou rutinou. Omezení stravy je pro práci s emocemi významným vstřícným krokem pro naše tělo, nejen že lépe cítíme sami sebe, ale také okolní přírodu. Naše senzitivita stoupá a máme tak snažší cestu opustit i to, co dále na své cestě nepotřebujeme.

 

Zázemí:   Pobyt se koná za každých podmínek. Přístřeškem nám budou ručně zbudované obydlí. Plachty, karimatky a spacáky, budou důležitou součástí vaší výbavy. Nezapomeneme však na živel ohně a také vody. U ohně popijeme společně rituální čaj a ve vodě se rituálně vykoupeme.

 

Přehledné informace http://www.pavelpolak.com/?page_id=1736

 

Ostatní instrukce budu zasílat mailem po registraci pouze zúčastněným. Prosím nezapomeňte při registraci pečlivě pročíst účastnickou dohodu a údaje o zálohové platbě.

 

Protože je toho mnoho, co potřebuje i dlouhodobější péči a někteří z vás cítí tuhle potřebu, můžete pak zvážit vaše možnosti pro půlroční cyklus pobytů zde http://www.pavelpolak.com/?page_id=1162

 

 

Přeji vám příjemné dny a s těmi z vás, kteří se zúčastní, se budu těšit naviděnou.

P.P. 

Začínáme:
20.03.2020
16:00
Ukončení:
22.03.2020
17:00
Kč2.500
Akce proběhla
Akce byla zrušena

Víš kdo jsi? Najdi svůj život a své místo v něm.

Cyklus 6 rozvojových/ozdravných pobytů

 

Cyklus 6 sebepoznávacích, ale také léčivých na sebe navazujících pobytů v divoké přírodě, vedoucí vás jako jednotlivce, ale také jako skupinu, do hloubky vlastní podstaty. Budeme sestupovat pomalu, ale vytrvale, a to i se zahrnutím vlastního časového prostoru u vás doma, kde budete sami dle zadání plnit individuální úkoly.

 

Pobyty jsou zaměřeny na 12 životních oblastí, kdy každý víkend se budeme věnovat vždy jen dvěma z nich, vzájemně protikladných. Budeme mít možnost vidět naši rovnováhu a místo mezi nimi.

 

Více podrobností zde http://www.pavelpolak.com/?page_id=1162

 

Začínáme:
24.04.2020
16:00
Ukončení:
27.09.2020
17:00
Kč15.000
Akce proběhla
Akce byla zrušena
 

Mytologickým příběhem ke své celistvosti

Cesta putovníka, objevující vlastní život jako schéma souvislostí, odvíjející se z hloubky naší psychiky a naší pradávné historie ať už individuální nebo celospolečenské.  

 

Dvanáct astrologických znamení a dvanáct archetypů budeme propojovat na cestě skrze krásnou a divokou přírodu ve dvanáct vlastních příběhů pramenících z naší hloubky.  Každý máme vlastní stín a vlastní niterné bolavé místo, které se nám hlásí bolavou cestou v konkrétní životní oblasti jako neúspěch, trápení, frustrace, ale také nepřekonatelné strachy nebo překážky.

 

 

Putovat příběhy a přírodou budeme celkem 6 víkendů v 6 měsících  za každého počasí a podmínek. Jelikož začínáme v říjnu, čekají nás příběhy plné náročných podzimních a zimních podmínek, které nám umožní potkat se s vlastními limity, prožít vlastní slabiny, díky kterým máme ale také výbornou možnost vidět i druhou stranu této mince a tím je vlastní síla.

 

Tato cesta umožní lépe prožít a pochopit vlastní slabiny a silné stránky, které dokážeme následně lépe upevnit a použít sebevědomě a s důvěrou v příslušné životní oblasti.

 

Nakonec nás čeká výstup k jarním svitům slunce a valícím se mlhovinám, jako symbolu k novému pohledu na svět, ve kterém žijeme ale hlavně naší úlohu, kterou v něm vykonáváme, jak si své prostředí a život nevědomě utváříme, čímž máme možnost nově a vědomě ho proměnit  v odlišný, jiný či třeba i nový….

 

 

Platbu je možné hradit i ve splátkách za každý měsíc zvlášť.

Začínáme:
11.10.2019
16:00
Ukončení:
20.03.2020
16:00
Kč15.000
Akce proběhla
 

Vztahy a komunikace

Pro zadané i nezadané, pro ženaté či svobodné, pro inspiraci či uzdravení…  


Také to znáte, neřešitelné konflitky, stále se opakující a stále neutichající, silně narušující chod celé domácnosti, rodinného kruhu?
Pojďme společně, nenásilnou, tvořivou formou, pohybem, tancem, malováním, prozkoumat zákoutí principu fungování našeho vztahu, partnerství a dát prostor potlačeným bolestem. Objevíme pravé důvody, proč jeden či druhý v partnerství má pocit nenaplnění, pocit bezmoci, frustraci, často také i projevy agresí. Ale také vnitřní pocity  nedůvěry v druhého, stálého střežení a obviňování se, žárlivosti a podobné projevy, pro které ač se mnohokráte snažíme, tak nenacházíme východisko.

 

Proč jeden má pocit, že je vše v pořádku a druhý je despotou, možná i teroristou rodiny?

Uvědomuji si, že ustupování, pasivita, nechuť a obava něco řešit a komunikovat, může způsobit velmi silný protitlak druhého směrem k mě?

Čím vším nevědomě trestáme a tlačíme své partnery?


Jakým způsobem jsme schopni nevědomě vytvořit až neschopnost druhého, která se může projevit i dlouhodobou nezaměstnanosti, způsobováním dluhů, hraním automatům, nebo jednoduše dohnat partnera/ku ke sportovní destrukci.

 

Partnerství funguje jako ta nejpřesnější dvouramenná váhá, proto tak jak na straně jedné, tak na straně druhé.

 

V období listopadu, astrologicky také měsíce, kdy slunce prochází emočně hlubokým znamení štíra, i příroda začíná opouštět vše prožité z předchozího plodného období, a začíná sestupovat ke spánku a odpočinku. Listy opadávají, stromy usínají. Potřebují prožít období hlubokého odpočinku, uvolnění, aby v jarním období bylo možné  se znovu v síle probudit, znovu růst a plodit.

Tímto listopadovým pobytem s tématem vztahů, partnerství, budeme plynout s cyklem přírody a sestupovat stejně tak ke své hloubce a prožívat ho v sobě z jiného pohledu, než běžně známe. 

 

Veškerý komfort odložíme a nahradíme jednoduchostí…. spacákem, karimatkou, omezeným přísunem stravy. 

 

 

Začínáme:
01.11.2019
15:00
Ukončení:
03.11.2019
16:00
Kč2.700
Akce proběhla

Otužováním k psychické a tělesné pohodě

😉 Zima, led, sníh, déšť, inverze a vše co do přirozeného prostředí zimního období přírody patří, nám může být velmi prospěšné pro naše zdraví, ať už na těle nebo v psychice. 

 

Čas jarních a letních dnů je obdobím, kdy naše pozornost je zaměřena na vnější svět, nejsme tolik ve svých domovech, ale více na veřejnosti, s lidmi. Komfort příjemných teplých podmínek, slunce a mnoho světla, v nás evokují, být více otevření, více venku, více sdílní.

 

A tak je nám psychicky lépe, zdá se, že pokud nějaké životní a psychické potíže byly, minimálně se mnohem lépe snáší, nebo dokonce úplně zmizí.

 

Přichází ale období, které patří do toho  s méně světla, temného, zimního, studeného, kdy jsme naopak přirozeně nuceni opustit vnější svět a být více ve svých domovech, více uvnitř sebe. A tak čím více a čím déle zimní období trvá, jsme také o to déle konfrontováni se sebou.

 

Máme možnost tohle období přirozeného sestupu k sobě, v souladu s přírodou využít a nebojovat s ním.

 

Nabízím otevřenou možnost k vytvoření skupiny, kdy využijeme celou sezónu zimního počasí pro otužování. Využijeme k tomu nejen kytlického Bělského rybníka, ale také jiných míst.

 

Opuštění tepelné komfortní zóny, nás přirozeně dokáže vést k tomu, jak přijímat život takový jaký aktuálně je a nečekali na to, jaký bysme ho chtěli. Stálá očekávání, jsou cestou ke zklamáním. To jsme schopni si vytvořit skrze EGO a strach. Tvoříme si pak obrané postoje, které nás v životě brzdí a našeptávají nám, co všechno nedokážeme a do čeho se vůbec nepustíme nebo vůči tomu dokonce raději bojujeme, aby jsme svůj strach před ostatními ukryli. 

 

Procesem otužování, dýchání a pohybových meditací, přirozeně pracujeme s naší koncentrací. Je tedy tato činnost velmi prospěšná také pro ty, co se težko soustředí, co mají mnoho myšlenek v hlavě a žijí více svůj vnitřní imaginativní svět, než ten přítomný. To platí obzvláště pro jedince z vysokou citlivostí vnímání, ty více senzitivní. To samozřejmě velmi zatěžuje mysl, ale také celou psychiku.

 

Zkuste a uvidíte….  otvírá se nám tím možnost hlubší než se zdá. Je to opouštění komfortu a každý takový krok má vliv na životní postoj. Například se můžete cítit na jaře svobodněji, nebo být více rozhodni a méně přemýšlivý….

Ukáži vám některá dechová cvičení, dynamické meditace a jak k vodě přistupovat aby nebyla váš nepřítel. 

 

Je to také prostor přátelského setkávání, seskupováním stejně laděných lidí. Je plně otevřen komukoliv, ať už jen pro radost nebo poznat sám sebe v novém prožitku. 

 

 

 

Začínáme:
06.10.2019
18:00
Ukončení:
10.05.2020
17:00
Akce proběhla
Akce byla zrušena

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?