Manipulace, Agrese - Svoboda, Omezení ...aneb my ve vztazích

3-denní pobyt v přírodě

" Princip příčiny a následku, je nepsaným neoklamatelným zákonem, který v každodenním životě žijeme. "
Pavel Polák
Průvodce na cestě tmou

Omezení a svoboda, jsou tématy, které ne jeden z nás řeší. U někoho omezování způsobuje pocit svobody. Někdo naopak mnoho nabízené svobody vnímá jako něco neznámého a tak se spíše cítí omezen.

A tak omezování či dávání svobody, snadno vyvolává hlasitou agresivní reakci, nebo naopak tichou manipulaci, za účelem získání toho svého. 

Ani agresivitu a stejně tak manipulaci nelze odsuzovat. Naopak! 

Obě reakce mají za cíl projevit sám sebe, dát o sobě vědět, nebo se za něco schovat. Nejčastěji to známe v partnerských vztazích, ve vztazích s dětmi, ale také v kariéře, zaměstnání.

Agrese a manipulace mají schopnost budovat stoupající konfliktní prostředí, které nelze opustit buď vůbec nebo jsou příčinou neustálého utíkání a změn ve vztazích. Takové konfliktní prostředí mohou být zděděnou dispozicí, nebo následkem nepříjemného prožívání konfliktů mezi rodiči v dětství.  

Často se tak žena ocitá před mužem, který je agresivní, pedantský až násilný, nebo muž před ženou, která ho manipulacemi připravuje každý den o jeho mužství a vrozenou schopnost být sám a soběstačný, schopnost se zdravě projevit.

Co je to za pocit, za který manipulacemi a agresivitou bojujeme?

Často je to pouze bojem za pocit v těle a prostředí, které dobře známe a tak se s ním cítíme v bezpečí. I přesto, že bezpečný být vůbec nemusí. Přináší nám však vlastní pocit jistoty, který si nevědomky chráníme a ve vztazích se ho dotýkáme, vzájemně si ho narušujeme nebo od sebe navzájem tlakem vyžadujeme. 

Přicházíme tak o vlastní hranice, prostor, svou autenticitu, až příliš se přizpůsobujeme nebo naopak. 

Manipulace/agresivita jsou mužsko-ženské energie. Jsou projevem Animy a Anima uvnitř nás. Pokud se projevují negativně, jsou odrazem nedostatečné svobody nebo naopak nedostatečných vlastních hranic – nebo samozřejmě opačně, kdy si příliš hlídáme to své a stáváme se neprůstřelnou zdí pro druhé.

Pozitivním projevem je silná kreativita, akceschopnost, budování, umění, ale také sexualita, vášeň, spolupráce.

Změně předchází uvědomění

O tom, jak je využijeme, máme možnost rozhodnout. Nedokážeme však rozhodovat o tom, co na sobě nevidíme nebo vidět nechceme. Potřebujeme proto být ochotni zahlédnout své obě polarity, negativum i pozitivum.

Právě o tom je 3 denní pobyt v přírodě, maximálně pro 10 lidí, kde se budeme nejen tématy agresivity, manipulace, svobody a omezením, zabývat.

S čím se seTkáme:

  • Sestup do hloubky přírody
  • Pohybová meditace
  • Drama-konstalační náhled a rituál, kde se s agresí setkáme, ale také s kořeny současnosti. 
  • Umění v přírodě
  • Sdílení ve skupince
  • Rituální večerní/noční koupání
  • Menší vegetariánská strava
  • malá skupinka – Max 10 lidí

Kde se budeme pohybovat, pobývat:

Začínáme v kytlické přírodě, v mém zázemí, kde jinak i s mou rodinou žiji. 

Celé toto zázemí bude sloužit i jako pomyslné divadelní podium, pro nahlédnutí do nevědomých vrstev témat, se kterými přijedete.

Čekají nás také dlouhé tiché posezení v hlubokých místech přírody za všech podmínek, vnímání vlastního těla, svého okolí, fyzický pohyb, tvorba s dostupných možností v přírodě, ale také spánek pod širým nebem a putování přírodou. 

Budeme se převážně pohybovat v přírodě plné skal, hlubokých lesů, skalních říček nejen v Kytlicích, ale také v Národním parku Česko Saského Švýcarska a jeho okolí. Někdy zvolíme místo, kde se vyskytuje mnoho lidí a turistů, ale také ta místa, kde budeme v hlubokém lese naprosto sami a to i přes noc i den. Budeme tak v kontaktu jen sami se sebou, ale také s civilní společností. Pro každého je silnou a slabou stránkou něco jiného a mi se tak máme možnost potkat s oběma polaritami.

Pro přespání zvolíme vlastní vybudované přístřešky v přírodě, tak jak si se situací sami poradíme, jistě tak nalezneme na sobě mnoho nových poznání, skrze podmínky, které nám příroda připraví a nemáme v moci je jakkoliv změnit. 

První noc si bude možné zvolit místo v bezprostřední blízkosti mého zázemí.

Tělo je důležitá součást naší psýché (patří k tomu ženskému v nás). Je nám domovem a také osobním "signalizačním zařízením", které nám říká co se v nÁS A kolem nás děje.

proto se nevyhneme práce s tělem, při které se budeme snažit probudit celý organismus, i to, co chce STále spát, rozvířit stojaté vody

TĚLO

K aktivizaci těla nám poslouží výborný nástroj dostupný všem, náš dech a pohyb. A tak sáhneme po dynamických a pohybových meditacích, dechových cvičeních.

Nezapomeneme ale také na tu klidnou část, relaxační, kdy využijeme klidných meditací, pohybů. 

Pro koho je tento pobyt vhodný?

…kdo se cítí, že je na to sám, že má nejasno v jakékoliv vztahové životní oblasti (práce, děti, partneři, kariéra, smysl života), nebo by se někdo naopak rád cítil sám a stále to nejde. Kdo zažívá dlouhodobé či krátkodobé vztahové agresivní jednání, vyhrožování, vydírání, podezírání, násilnosti, omezování životního prostoru, či nezájem druhého/druhých. Ale také i ten, kdo si stále říká, že to ještě není tak hrozné a že to „dá“. Kdo se cítí vyčerpán, situací unaven, kdo někde v sobě cítí volání po vlastním poznání, hlubinném terapeutickém vhledu do svého příběhu.

Video seberozvojového pobytu v přírodě v roce 2019. 

Stravování:

Stravování je životně důležitou součástí života a je úzce spjaté s našimi emocemi, s naší citlivostí. Skrze způsob stravování si proto dokážeme regulovat to jak se v různých životních situacích a prostředích cítíme. Abysme byli vlastním emocím blíže a svou citlivost vůči sobě a vnějšímu okolí zvýšili, po dobu pobytu bude strava lehká vegetariánská v nižším množství. Naopak zvýšíme přísun tekutin. Někteří mohou být již zvyklí, pro některé to může být nová zkušenost. Do sníženého stravovacího režimu postupně sestoupíme několik dní již před pobytem a po skončení pobytu ještě několik dní zůstaneme. 

Co můžete získat?

Nelze ze života vyloučit radostné a šťastné okamžiky ani to bolestné a nepříjemné. Pokud tíhneme k jednomu nebo druhému, vzniká nerovnána a přetížení na jedné či druhé straně.

Tento pobyt může být příležitostí pro poznání nevědomých způsobů rozhodování a reagování ve vztahových situacích, odhalení jejich příčin. Možnost prožití rodinné, partnerské situace z více úhlů pohledu, která každému přinese příslušná uvědomění a možnost vidět nová řešení ve vlastním životním příběhu. 

Protože žádný terapeutický pobyt nepřinese více, než sami žijeme v praxi života, začne pobyt skrze drobné úkoly již u vás doma a také doma bude končit.

Registrace na pobyt

Pro zajištění si místa na tomto pobytu prosím stisknete tlačítko níže. Budete přesměrování na registrační formulář s potřebnými údaji.

     Termíny víkendového pobytu 17.7. 15hod – 19.7. 17hod

Nelze se již rezervovat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype