Den: 13. 8. 2023

Kde hledáme spokojenost… ?

Je lidskou přirozeností, učit se, růst, zrát. Zároveň součástí nových výzev je také opuštění toho starého. To však většinou není příjemné a vyhýbavé strategie se stávají častou formou řešení. A tak akceptace proměny a osvojování si nových způsobů chování, které nás budou vnitřně obohacovat, je životní proces transformace duše. Pokud k takové transformaci dochází, cítíme […]

Čtěte více