Nedůvěra v sebe – přehlížený kontakt s DUší

Protože i já sám znám téma nedůvěry v sebe, díky kterému se celý život rozvíjím a učím sebe-vyjadřovat. Pravda, někdy je to velmi obtížné a občas mám pocit, že snad i nemožné. Rád bych vás inspiroval, jak můžeme na nedůvěru v sebe nahlížet a co za tím může být. Nedůvěra v sebe sama je v každém z nás. Lišíme se jen v životní oblasti, ve které ji zažíváme. Změnou úhlu pohledu na nedůvěru dokážeme však významně změnit emoční rozpoložení celého těla a značně ulevit i v mysli.

Nedůvěra v sebe! Co to vlastně je?

" Je to jakýsi proces v nás, kterým sami sebe v určité životní oblasti cítíme a hodnotíme více než je pro nás běžné. Vytváříme o sobě úsudky a soudy, které pro sebe pokládáme za věrohodné a následkem těchto hodnocení dále jednáme a působíme na své okolí. Tento úsudek však není v brzké fázi života objektivní a tak v sobě budujeme tyto omezené úhly pohledu. Bez zrcadlících terapeutických metod, nejsou příliš objektivní ani v pozdním věku. S rostoucí věkem, zkušeností a moudrostí, se však máme možnost objektivity dobrat. Z hodnocení, pramenícího z nedůvěry, dokážeme vybudovat také výbornou sebereflexi, ale také toho může být až příliš a pak se stává vlastní nepřiměřenou negací a sebedestrukcí. Probouzí se vnitřní kritik, který nám nedovolí dělat to, co ze srdce cítíme, ale jen to, co z fyzické potřeby musíme! Z vlastní nedůvěry pramení mnoho chyb a omylů, ale také mnoho silných zkušeností a moudrosti."
Pavel Polák
Průvodce na cestě TMOU ke světlu

Mimo jiné vidíme provázanost negace a sebereflexe, která je ve zdravé formě důležitá, jinak se stáváme slepými k sobě. Ale o tom v jiném článku.

Nedávám si co potřebuji!

Když si ale nedáváme to, co ze srdce potřebujeme, přirozeně tak postupně přichází pocity nenaplnění. Pro někoho sebekritika může být  tak hluboká, že pocit nenaplnění roste do sebezničujícího rozměru. Protože takový jedinec nenachází pozitum, může volit cestu farmaceutik, alkoholu, nebo bohužel někdy i takový příběh končí v některém z léčebných psychiatrických zařízení.

Síla nedůvěry je u každého ale jiná. Čím větší vnitřní sílu máme, tím více vlastní nedůvěry a tím silněji jsme schopni sebekritizování a přísnosti sami nad sebou i nad druhými. S velikostí vnitřní sily, jsou provázány i životní překážky, které je potřebné řešit. A tak ne jednou je snadné si v hlavě říkat, jak je nespravedlivé to, co zažívám a proč ten druhý má přesně to, co já chci. Je to však hodnocení myslí, z jednoho úhlu pohledu.

Individualita s vesmírnými kořeny

Pokud pohlédneme na sebe jako na individualitu, esenci duše s vesmírnými kořeny, zjistíme, že někteří z nás jsme již velmi staří a někteří mladší. Ti velmi staří mají mnoho zkušeností, proto jsou více v negaci a zažívají těžké životní příběhy, oproti těm mladším. Pro mladší i starší, je to však z jejich pohledů náročností stejné a stejně rovnocenné.

Proto každým porovnáváním/hodnocením okolí, by ty starší posilovali svou negaci a vzájemně se zraňovali s mladšími. Je tu ale silná stránka mladších. Jejich radost a pozitivum, které naopak chybí starším, je snad i nekonečné 🙂 . Z toho plyne i možná spolupráce v potencionálních vztazích 🙂

Co tedy s tou nedůvěrou?

Pro mysl, která vše hodnotí dle naučených společenských zvyklostí, je to těžké. Přicházející pocity nedůvěry, vyhodnotíme jako nežádané a přirozeně nás tak bude brzdit v tom, co bysme jako duše potřebovali. A tak hledáme různé formy, jak se z překážek a nejistých situací dostat co nejrychleji pryč. Například vysoce spirituální a citlivý muž, může vynakládat velké úsilí na to, aby byl velkým a odolným sportovcem, zpochybňujícím cokoliv spirituálního. 

Téma ve kterém, si nevěříme, se nám však bude stále někde plést pod nohy, protože tam někde v každém z nás je. 

Dokážeme řešit jeho příčinu vzniku, která bude pramenit hlavně v dětství a v historii předků. Se svou nedůvěrou (slabinou) pak snáze vytváříme vztah, nejde ji však odstranit. Můžeme ji u sebe vítat a to životní téma, kterého se týká, vyhledávat. K čemu se nám to může hodit?

Vlastní nedůvěra v osobních vztazích

Například pokud máme nedůvěru ve vztahu, budeme se cítit velmi oslabeni v jakémkoliv osobnějším kontaktu s druhým. Nebudeme si v takových situacích jisti a bude těžké se vymezit, projevit. Mnoho vztahových událostí, bude proto velmi těžké na řešení.

Může být řešením do vztahu nejít. Ale dříve či později osobní vztah s někým i tak naváže. To může být i s kolegou v práci, se sympatickou prodavačkou. Postupně tak zažívá mnoho bolestivého a nepříjemného.

Pokud však jednoho dne pochopí sám sebe a svou nedůvěru, zjistí, že jen díky této „slabině“, získal tak drahocenné zkušenosti, kterými nyní může ty druhé obohatit. Například je inspirovat v řešení konfliktních vztahových situací. 

Je zajímavé být „silný, úspěšný a ubránit se celému světu“. Je však skutečné, občas jen otevřeně říct „já se bojím, já to neumím… můžeš mě prosím chvilku podpořit?“ 

Stojí pak za zvážení, co je vnitřní silou a co pouze vlastní obranou.

Pozvánka na denní setkání

Rád bych vás tímto také pozval 18.dubna od 10-17hod na denní workshop v mém zázemí v Kytlicích 91, kde se budeme zabývat astrologií, psychikou, tématem nedůvěry v sebe a překážkami v životě detailněji. Mapku jak se za mnou dostat, najdete v záložce kontakty.

Prožitkovou cestou vás seznámím s horoskopy, provázanost s psychikou a ukáži vám možnost, jak nedůvěru v sebe vidět. Také  jak se projevuje a jak neuvěřitelně lehce vidíme právě tohle téma na druhých a ani nás nenapadne, že to ne ten druhý, ale JÁ. Jsou to naše stínové vlastnosti, které pak nejintenzivněji řešíme například na vztahu s našimi dětmi, či partnery. Na tomto setkání bude prostor pro vaše otázky a přátelskou otevřenou diskuzi. Věřím, že mnohým i tento krátký čas může přinést nový pohled na životní prožitky.

Vezměte si sebou karimatky a protože budeme v přírodě, také příslušné oblečení. Káva, čaj a drobné občerstvení bude k dispozici..

Nelze se již rezervovat

zůstaňme na dálku v kontaktu. Budu vám mailem zasílat nové články, které vám mohou některé vaše otázky objasnit. Také vás budu informovat o možnosti terapií, pobytů v přírodě a budete tak mít možnost se kdykoliv zúčastnit.

Email
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Skype
Google+

Související články

Kde hledáme spokojenost… ?

Je lidskou přirozeností, učit se, růst, zrát. Zároveň součástí nových výzev je také opuštění toho starého. To však většinou není příjemné a vyhýbavé strategie se

Blízkost jako zdroj strachu

Asi to zná mnoho z nás, kdy vstupujeme do vztahu a očekáváme lásku, blízkost, intimitu, konstruktivní komunikaci a první chvíle, hodiny, dny, týdny, je vše,

Podpora dětem v tématu smrti

Milí příznivci terapie v přírodě, jsem si vědom, že dnes píšu o tématu, které je velmi silné a často působí jako důvod zaujmout vyhýbavý či

Chcete informovat o nových článcích a nabídkách pobytů v přírodě?